By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 55, 5. 3., s. 5
Annotation: O posledním setkání s Bedřichem Václavkem za Protektorátu.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 294, 18. 12., s. 3
Annotation: Článek o Jaroslavu Císařovi a jeho aktivitách za války i po ní. V Británii zakládal propagační časopis Central European Observer a Československý...
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 270, 20. 11., s. 3
Annotation: Článek.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 247, 22. 10., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 220, 20. 9., s. 4
Annotation: Recenze knihy povídek, které původně vyšly v příloze měsíčníku Český život.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 215, 14. 9., s. 6
Annotation: Recenze svazku protiněmeckých veršů, které byly za války ilegálně dopraveny do ciziny. Název zvolen podle Pavla Skály ze Zhoře. Připravil a...
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 209, 7. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o umučených spisovatelích a novinářích.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 205, 3. 9., s. 4
Annotation: Článek o pětiletém výročí popravy členů odbojové skupiny, která posílala zprávy vyslanci Jaroslavu Lípovi do Bělehradu. Zmíněni redaktoři...
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 203, 31. 8., s. 7
Annotation: Recenze svazku protiněmeckých veršů, které byly za války ilegálně dopraveny do ciziny. Název zvolen podle Pavla Skály ze Zhoře. Připravil a...
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 203, 31. 8., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 187, 12. 8., s. 4
Annotation: Článek o činnosti Zdeňka Schmoranze na Protektorátu.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 180, 3. 8., s. 4
Annotation: Článek o své italské pouti za Protektorátu.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 178, 1. 8., s. 5
Annotation: Recenze knihy o ilegálním odbojovém časopise.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 154, 3. 7., s. 1
Annotation: Úvaha o první a druhém osvobození českých zemí.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 142, 19. 6., s. 1-2
Annotation: Úvaha o generálu Eliášovi a jeho životní pouti.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 135, 11. 6., s. 1
Annotation: Fejeton o pohostinném domě Robertsonových v Edinburghu za války.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 128, 3. 6., s. 4
Annotation: Fejeton o boji Slezanů proti německým nacistům.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 127, 1. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o odsuzování příživníků na květnové revoluci. Úvodník.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 127, 1. 6., s. 3
Annotation: Prohlášení.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 106, 7. 5., s. 1
Annotation: Fejeton z osvobození Holandska.
Article