By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 99, 27. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o československo-britské kulturní dohodě.
Article
62
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 99, 27. 4., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
63
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 99, 27. 4., s. 1-2
Annotation: Próza.
Article
64
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 5
Annotation: Fejeton o osvobození Brna roku 1945.
Article
65
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 7
Annotation: Konala se ve výstavní síni Topičova salónu.
Article
66
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 9
Annotation: Próza.
Article
67
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 9
Annotation: Báseň.
Article
68
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 9-10
Annotation: Próza pro děti.
Article
69
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 10
Annotation: Fejeton.
Article
70
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 10
Annotation: Próza.
Article
71
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 1-2
Annotation: Fejeton z Polska.
Article
72
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
73
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 1-2
Annotation: Próza.
Article
74
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
75
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 98, 25. 4., s. 7
Annotation: Polemika s reakcí Fr. Götze na Saudkovu recenzi Rachlíkovy hry.
Article
76
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 97, 24. 4., s. 1-2
Annotation: Úvaha o smlouvě s Bulharskem. Zmíněni Jiří Dimitrov a Klement Gottwald.
Article
77
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 97, 24. 4., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
78
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 97, 24. 4., s. 1-2
Annotation: Próza.
Article
79
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 97, 24. 4., s. 3
Annotation: Fejeton k výročí osvobození Brna.
Article
80
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 97, 24. 4., s. 4
Annotation: Báseň.
Article