By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 271, 9. 11., s. 3
Annotation: Recenzní glosa.
Article
2
3
4
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 115, 11. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 23, 27. 1., s. 3
Annotation: Rozhovor o povídkové knize J. Smetanové "Koncert pod platanem".
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 13, 1957, č. 41, 16. 2., s. 3
Annotation: Referát o dramatizaci povídky V. Dyka Krysař, jež byla uvedena v D 34.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 3, 4. 1., s. 5
Annotation: Úryvek ze souboru povídek J. Nerudy "Studie krátké i kratší".
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 1, 1. 1., s. 6
Annotation: Recenze filmové adaptace povídek Polévka pro chudé děti, Schůze obecního zastupitelstva v Mejdlovarech, Trampoty pana Tenkráta a Vzpoura trestance...
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 301, 23. 12., s. 4
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 296, 17. 12., s. 4
Annotation: Úryvek z povídky.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 290, 10. 12., s. 9
Annotation: Úryvek z povídkového výboru "Panoptikum měšťáků, byrokratů a jiných zkamenělin".
Article
13
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 284, 3. 12., s. 4
Annotation: Úryvek z povídky "Jeden lidský život" z knihy "Nad námi svítá".
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 37, 12. 2., s. 4
Annotation: Úryvek z knihy "Krátký jeho svět a jiné pražské obrázky".
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 31, 5. 2., s. 4
Annotation: Úryvek z povídky "V zámku a v podzámčí".
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 300, 25. 12., s. [9]
Annotation: Humoristická povídka.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 292, 16. 12., s. 3
Annotation: Humoristická povídka.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 85, 11. 4., s. 9
Annotation: Humoristická povídka.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 74, 28. 3., s. 12
Annotation: Povídka.
Article