By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 45, 1989, č. 62, 14. 3., s. 5
Annotation: O souborném vydání díla lašského básníka v západoněmeckém nakladatelství Böhlau. Svazek obsahuje na 600 básní z let 1931-1977, výbor z...
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 297, 17. 12., s. 11
Annotation: Otištění podstatné části Bezručova dopisu: Kanclíř Čeněk, z 18. 12. 1918.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 23, 29. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 34, 1978, č. 181, 3. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 29, 1973, č. 70, 23. 3., s. 4
Annotation: O sešitu veršů připravovaném k vydání A. Boháčem.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 28, 1972, č. 218, 15. 9., s. 4
Annotation: Otištění zkráceného znění neznámé prózy z roku 1955 o vzniku Slezských písní (podle úvodní poznámky redakce).
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 253, 25. 10., s. 3
Annotation: O pomníku, který bude vybudován péčí města Frýdku.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 24, 1968, č. 46, 16. 2., s. 4
Annotation: O zdravotním stavu P. B. v letech 1898 - 1901; citováno z korespondence P. B.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 239, 6. 10., s. 4
Annotation: Poznámka k citovaným veršům z roku 1938.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 223, 18. 9., s. 3
Annotation: O hlavním tématu konference.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 94, 20. 4., s. 3
Annotation: O různých zahraničních vydáních a jejich ohlasu.
Article
12
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 6, 6. 1., s. 4
Annotation: Recenze soupisu zhudebněných Bezručových básní.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 81, 3. 4., s. 1
Annotation: Článek o ruské antologii české poezie.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 295, 11. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 249, 18. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o vydání monografie o P. Bezručovi.
Article
17
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 55, 5. 3., s. 3
Annotation: Zpráva o úmrtí Břetislava Pračky.
Article
19
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 13, 1957, č. 226, 20. 9., s. 3
Annotation: Zpráva o slavnostním večeru k 90. výročí narození P. Bezruče v Divadle S. K. Neumanna.
Article