By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 69, 21. 3., s. 3-4
Annotation: Stať se věnuje Gottwaldově četbě děl A. Jiráska.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 67, 19. 3., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 64, 16. 3., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 63, 15. 3., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 11, 14. 1., s. 3
Annotation: Referát o premiéře hry V. Cacha s postavami K. Gottwalda (představitel B. Prokoš) a A. Zápotockého (představitel K. Máj) v Realistickém divadle...
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 5, 7. 1., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o zahájení činnosti Státního nakladatelství politické literatury a připravovaných titulech.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 219, 16. 9., s. 1
Annotation: Přetisk blahopřejného dopisu Kl. Gottwalda k 85. narozeninám Petra Bezruče.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 154, 2. 7., s. 1
Annotation: Přetisk projevu soustrasti Klementa Gottwalda k úmrtí F. Šrámka.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 27, 1. 2., s. 1
Annotation: Zpráva obsahuje přetisk dopisu Klementa Gottwalda Marii Majerové.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 16, 19. 1., s. 3
Annotation: Přetisk dopisu prezidenta K. Gottwalda a Zdeňka Nejedlého k 75. narozeninám F. Šrámka.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 255, 28. 10., s. 4
Annotation: Zpráva: Prezident NDR Wilhelm Pieck odevzdal v úterý 23. října 1951 do rukou prezidenta Kl. Gottwalda dar - vzácný iluminovaný husitský kodex,...
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 198, 23. 8., s. 1
Annotation: Vyjádření Klementa Gottwalda k výročí 100 let od narození A. Jiráska.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 198, 23. 8., s. 1 a 4
Annotation: Rozsáhlá zpráva přináší vyjádření vysokých činitelů republiky k výročí Al. Jiráska.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 115, 17. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 307, 31. 12., s. 6
Annotation: Článek shrnuje kulturní život v roce 1950.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 235, 6. 10., s. 5
Annotation: Zdravice ke Dni armády.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 208, 5. 9., s. 5
Annotation: Poznámky ke knihám vybraným pro akci "Kniha horníkům ke Dni horníků".
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 197, 23. 8., s. 4
Annotation: Zpráva o chystaných hrách v Divadle čs. armády.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 189, 13. 8., s. 9
Annotation: Zpráva o zahájení Jiráskova Hronova.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 165, 16. 7., s. 4
Annotation: Informační glosa o 3. čísle časopisu "Nový život", které je věnováno V. Nezvalovi.
Article