By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 196, 22. 8., s. 7
Annotation: Rozhovor o J. H.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 82, 6. 4., s. 6
Annotation: Recenze cd nahrávky úryvků z románu Hašek Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka, které čte Werich Jan.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 24, 29. 1., příl. Slovo na neděli, s. 3; č. 30, 5. 2., příl. Slovo na neděli, s. 3
Annotation: Komentované úryvky z nevydaných pamětí ředitele nakladatelství Melantrich o spolupráci J. H. s redakcí deníku České slovo; v č. 30 pokračování...
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 100, 30. 4., s. 1
Annotation: Zpráva o zpřístupnění Památníku J. H. v Lipnici nad Sázavou u příležitosti 110. výročí narození J. H. 30. 4.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 79, 3. 4., s. 5
Annotation: Rozhovor s německým autorem (nar. v Českém Těšíně); mj. o jeho vztahu k: Hašek Jaroslav.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 42, 1986, č. 144, 21. 6., s. 4
Annotation: S informací pracovníka Českého literárního fondu: Mach Radomír o problémech s adaptací bývalého Montmartru v Řetězové ulici.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 110, 12. 5., s. 5
Annotation: Hašek Jaroslav; recenze.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 98, 27. 4., s. 5
Annotation: Z jeho přednášky na téma Hašek a Maďaři; příspěvek v rubrice.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 95, 23. 4., s. 11
Annotation: Anketa s odpověďmi spisovatelů a umělců.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 95, 23. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor s členem delegace Svazu čs. spisovatelů v SSSR.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 94, 22. 4., s. 5
Annotation: Z předneseného příspěvku.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 85, 12. 4., s. 3
Annotation: Rozhovor s místopředsedou ONV v Havlíčkově Brodě a předsedou MNV v Lipnici o programu festivalu Haškova Lipnice.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 71, 25. 3., s. 5
Annotation: Hašek Jaroslav; recenze.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 66, 19. 3., s. 11
Annotation: Úvodní článek k otiskování vzpomínek na: Hašek Jaroslav a jeho družinu (SS od 22. 3.).
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 29, 4. 2., s. 5
Annotation: O programu stejnojmenného rozhlasového cyklu.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 23, 28. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor o jeho čtení Švejka v rakouském rozhlase; příspěvek v rubrice.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 2, 4. 1., s. 5
Annotation: K 60. výročí úmrtí 3. 1.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 37, 1981, č. 276, 21. 11., s. 11
Annotation: Hašek Jaroslav; k 24. 11.
Article
19
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 90, 16. 4., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article