By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 258, 4. 11., s. 13
Annotation: Glosa o studii o: Halas František, Halas František st.; též o překladu básní: Verlaine Paul, Ty děvko andělů (přel. Bergrová Zdenka, nakl....
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 246, 19. 10., s. 7
Annotation: Halas František; o programu letošního ročníku tradičního setkání; večer 22. 10. bude v pásmu Pocta básníkovi věnován poezii Jana Skácela.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 211, 8. 9., s. 7
Annotation: Halas František; recenze.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 45, 1989, č. 254, 27. 10., Příloha, s. 4
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 196, 27. 8., s. 11
Annotation: Vzpomínkový fejeton o něm a: Halas František.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 43, 1987, č. 273, 20. 11., s. 5
Annotation: Úvaha nad akcemi Halasův Kunštát a Halasova dětská Rozseč.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 270, 14. 11., s. 5
Annotation: Poznámka k dvěma současným reedicím, označených shodně jako třetí vydání: v Odeonu (připravil Opelík Jiří) a Čs. spisovateli (doslov napsal...
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 37, 1981, č. 234, 3. 10., s. 5
Annotation: K 3. 10.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 34, 1978, č. 283, 30. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 32, 1976, č. 234, 1. 10., s. 5
Annotation: Vzpomínka k 75. výročí narození.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 30, 1974, č. 256, 30. 10., s. 5
Annotation: K 25. výročí úmrtí.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 30, 1974, č. 112, 14. 5., s. 5
Annotation: Vzpomínkový fejeton.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 28, 1972, č. 187, 10. 8., s. 4
Annotation: Přehledová recenze; mj. o knize Kamila Bednáře Vybrané verše z let 1937-1971, výboru z básní Ivana Skály Lomikámen a výboru z milostné poezie...
Article
14
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 25, 1969, č. 251, 24. 10., s. 4
Annotation: Vzpomínka.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 24, 1968, č. 249, 10. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 20, 1964, č. 255, 24. 10., s. 5
Annotation: Vzpomínka.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 215, 8. 9., s. 4
Annotation: Zpráva o připravovaném projektu (Frankfurt n. Mohanem, edice Světová poezie) iniciovaném H. M. Enzensbergerem.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 289, 30. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o otevření nového kulturního střediska.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 8, 9. 1., s. 3
Annotation: Informační glosa o publikaci "Španělský podzim Františka Halase".
Article