By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 149, 27. 6., s. 3
Annotation: Zpráva o úmrtí režiséra V. H. (syna: Hrubín František) v noci na 25. 6. 1995.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 42, 1986, č. 148, 26. 6., s. 5
Annotation: O výstavě v Památníku národního písemnictví.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 66, 19. 3., s. 11
Annotation: O básních F. H. nalezených Blahoslavem Hruškou v rodinné pozůstalosti; s ukázkami.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 37, 1981, č. 166, 16. 7., s. 5
Annotation: Tomeček Jaromír; recenze; též o monografii: Strnadel Josef, František Hrubín, 1981, {Hrubín František}.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 37, 1981, č. 50, 28. 2., s. 11
Annotation: Fejeton k 10. výročí úmrtí 1. 3.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 262, 5. 11., s. 5
Annotation: Referát.
Article
7
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 217, 13. 9., s. 11
Annotation: K 70. výročí narození.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 31, 1975, č. 216, 13. 9., s. 11
Annotation: Vzpomínka.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 29, 1973, č. 306, 23. 12., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Divadla na Vinohradech.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 27, 1971, č. 64, 17. 3., s. 3
Annotation: Kurzíva o lásce F. H. ke kočkám; s otištěním jeho dopisu autorovi kurzívy (vánoce 1969).
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 27, 1971, č. 57, 9. 3., s. 1
Annotation: O pohřebních obřadech 8. 3.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 27, 1971, č. 52, 3. 3., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 243, 14. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 220, 17. 9., s. 4
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 160, 9. 7., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci budějovického Jihočeského divadla v Českém Krumlově.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 148, 25. 6., s. 4
Annotation: O připravované inscenaci budějovického Jihočeského divadla v Českém Krumlově; s vyjádřením autora.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 25, 1969, č. 302, 24. 12., s. 11
Annotation: Rozhovor o básnické skladbě F. H.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 25, 1969, č. 292, 12. 12., s. 4
Annotation: Referát o pásmu ve Viole.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 25, 1969, č. 152, 1. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article