By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 292, 14. 12., příl. Slovo na sobotu, s. 2
Annotation: Vzpomínka na M. N.; mj. na jeho badatelskou práci o životě a díle: Němcová Božena, Neruda Jan.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 41, 1985, č. 144, 21. 6., s. 5
Annotation: Recenze; Neruda Jan.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 157, 5. 7., s. 5
Annotation: Fejeton.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 151, 28. 6., s. 5
Annotation: Autor scénáře o výstavě k 150. výročí narození J. N., jež je instalována v Státní knihovně ČSR.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 54, 3. 3., s. 11
Annotation: Neruda Jan; recenze.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 24, 28. 1., s. 11
Annotation: O vzájemném vztahu; Smetana Bedřich.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 30, 1974, č. 61, 13. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 27, 1971, č. 198, 21. 8., s. 11
Annotation: O Nerudově autorství dvou básní v časopisu Paleček (1876, č. 2 a 4) podepsaných Cikán; na základě dopisu J. N. rakouské spisovatelce A. Ch....
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 248, 20. 10., s. 1
Annotation: O umístění pomníku v Praze; před slavnostním odhalením 22. 10.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 44, 21. 2., s. 4
Annotation: O významu a smyslu literárního díla K. S. a o jeho ohlasu u lidových čtenářů i soudobých literátů; též o myšlenkové příbuznosti s Janem...
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 21, 26. 1., s. 3
Annotation: O vtipnosti fejetonů J. N.; s ukázkami.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 24, 1968, č. 61, 2. 3., s. 5
Annotation: Anekdotický příběh.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 17, 1961, č. 201, 22. 8., s. 1
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 17, 1961, č. 44, 19. 2., s. 5
Annotation: Článek s mezititulky J.K. Tyl a revoluce 1848, Hudba v boji za pokrok, Nestárnoucí Neruda, Od Tyla k Jiráskovi.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 113, 9. 5., s. 9
Annotation: Článek o česko-sovětských kulturních vztazích.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 90, 14. 4., s. 5
Annotation: Informační glosa o ruských překladech básnických a prozaických děl J. Nerudy.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 81, 3. 4., s. 1
Annotation: Článek o ruské antologii české poezie.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732x. -- Roč. 15, 1959, č. 165, 12. 7., s. 3
Annotation: Článek o významu Jana Nerudy pro českou literaturu ke 125. výročí jeho narození.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 15, 1959, č. 15, 17. 1., s. 3
Annotation: Zpráva o publikování dopisů J. Nerudy Adě Christenové.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 280, 23. 11., s. 4
Annotation: Článek o sbírce korespondence od J. Labora.
Article