By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 146, 22. 6., s. 8
Annotation: Píseň písní, o jejím překladu ve spolupráci s: Seifert Jaroslav a o překladu: Žalozpěvy a Kniha Jóbova spolu s: Závada Vilém.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 17, 21. 1., s. 8
Annotation: O: Listy pro umění a kritiku, které v letech 1933-1936 vydával Melantrich, redaktoři: Fučík Bedřich, Závada Vilém.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 38, 1982, č. 286, 2. 12., s. 5
Annotation: Nekrolog k 30. 11.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 234, 3. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 34, 1978, č. 301, 21. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 31, 1975, č. 118, 22. 5., s. 5
Annotation: K 70. narozeninám.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 30, 1974, č. 119, 22. 5., s. 5
Annotation: Referát o medailonu Národní umělec Vilém Závada a o televizním filmu Jozefa Paštéka Velké pokušení (podle námětu Jána Podhradského).
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 29, 1973, č. 224, 20. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 27, 1971, č. 72, 26. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 243, 14. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 119, 22. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor o životě a poezii V. Z. u příležitosti jeho 65. narozenin.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 24, 1968, č. 342, 23. 12., s. 7
Annotation: Vzpomínky.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 17, 1961, č. 193, 12. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 280, 19. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o zasedání pléna UV Svazu československých spisovatelů.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 90, 14. 4., s. 5
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 27, 31. 1., s. 4
Annotation: Článek o poezii.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 12, 1956, č. 258, 25. 10., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o zahraniční cestě V. Závady a P. Horova.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 12, 1956, č. 113, 9. 5., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o ocenění mj. V. Závady a J. Otčenáška.
Article