By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 274, 22. 11., příl. Slovo na víkend, s. 8
Annotation: Rozhovor s konferenciérem a autorem hudebních textů, divadelních scénářů a knížek pro děti.
Article
22
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 272, 20. 11., s. 13
Annotation: Recenze; Masaryk Tomáš Garrigue, Beneš Edvard.
Article
23
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 271, 19. 11., s. 13
Annotation: Nekrolog spisovatele a tajemníka: Beneš Edvard (zemř. 12. 11. 1996, Austin, Texas USA).
Article
24
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 269, 16. 11., příl. Ahoj na sobotu, č. 46, s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
25
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 269, 16. 11., příl. Ahoj na sobotu, č. 46, s. 6-7
Annotation: Rozhovor.
Article
26
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 268, 15. 11., příl. Slovo na víkend, s. 8
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
27
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 267, 14. 11., s. 23
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
28
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 265, 12. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
29
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 265, 12. 11., s. 13
Annotation: Glosa o nové ediční řadě nakladatelství Paseka nazvané Ztracené knihy, v níž vyjdou v reprintu nejznámější české knihy pro děti z počátku...
Article
30
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 262, 8. 11., příl. Slovo na víkend, s. 2
Annotation: Článek o E. Salomonovi z Friedbergu (pseud. Mírohorský), c. a k. polním maršálovi, malíři a spisovateli, s ukázkami z jeho rukopisu Paměti z...
Article
31
32
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 260, 6. 11., s. 14
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
33
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 260, 6. 11., s. 14
Annotation: Referát o retrospektivní výstavě českého surrealismu, která se koná v Městské knihovně v Praze.
Article
34
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 259, 5. 11., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
35
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 255, 31. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o vyhlášení výsledků literární soutěže o: Cena Jana Masaryka na téma Tolerance.
Article
36
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 255, 31. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
37
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 255, 31. 10., s. 14
Annotation: Článek čtenářky Svobodného slova, která objevila mezi obcemi Janova Ves a Vysoká židovský hřbitov, odpovídající popisu v Máchově románu...
Article
38
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 254, 30. 10., s. 3
Annotation: Medailon L. V. u příležitosti udělení: Řád T. G. Masaryka.
Article
39
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 253, 29. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor, též o knize Hester aneb O čem ženy sní.
Article
40
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 253, 29. 10., s. 2
Annotation: Vysoká státní vyznamenání získali mj. : Hrabal Bohumil, Vaculík Ludvík, Jesenská Milena.
Article