By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 50, 7. 12., s. 84
Annotation: Referát.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 20, 2013, č. 10, 4. 3., s. 78
Annotation: Nekrolog k úmrtí hudebního skladatele (zemř. 27. 2. 2013 ve věku 88 let), který byl předobrazem jedné z postav románu Zbabělci J. Škvoreckého.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 34, 20. 8., s. 80
Annotation: Nekrolog k úmrtí mecenáše a odborníka na vzdělávací politiku 9. 8. 2012 ve věku 86 let. Zmíněno zachycení jeho osoby ve Škvoreckého Zbabělcích.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 51/52, 22. 12., s. 92-94
Annotation: Článek k padesátému výročí prvního vydání Zbabělců J. Škvoreckého, zejm. o dobovém politickém a literárněkritickém ohlasu knihy.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 8, 2001, č. 34, 20. 8., s. 38-41
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národního technického muzea v Praze, mj. o jeho stycích s V. Havlem v letech disentu, s J. Werichem a E. F. Burianem v letech...
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 7, 2000, č. 27, 26. 6., s. 80-81
Annotation: Článek o recenzi prvního vydání v němčině a rozhovoru v listu Neue Zürcher Zeitung.
Article