By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 35, 29. 8., s. 60
Annotation: Článek k nominacím na níže zmíněné ceny.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 48, 30. 11., příl. Kronika roku 2009 (mimořádná příloha), s. 74-75
Annotation: Úvaha o rozdílných preferencích kritiků a odborné veřejnosti a čtenářů v souvislosti s udělováním literárních cen, mj. k níže zmíněným...
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 11, 16. 3., s. 62
Annotation: Článek o nominacích na ceny Magnesia Litera za rok 2008, mj. k připravovaným portrétům nominovaných v České televizi a cyklu autorských čtení...
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 48, 1. 12., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article