By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 48, 29. 11., příl. Kronika roku 2010 (mimořádná příloha), s. 78-79
Annotation: Přehledový článek o literárních cenách udělených v roce 2010 a vydaných knihách; mj. k překladové literatuře.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 16, 19. 4., s. 62
Annotation: Článek o laureátech literárních cen Magnesia Litera za rok 2009, doplněno o kompletní přehled vítězů jednotlivých kategorií.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 15, 12. 4., s. 69
Annotation: Článek o nakladatelích s nejvíce nominacemi na ceny Magnesia Litera za rok 2009.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 11, 15. 3., s. 70
Annotation: Soubor glos k nominacím na ceny Magnesia Litera.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 48, 30. 11., příl. Kronika roku 2009 (mimořádná příloha), s. 74-75
Annotation: Úvaha o rozdílných preferencích kritiků a odborné veřejnosti a čtenářů v souvislosti s udělováním literárních cen, mj. k níže zmíněným...
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 25, 22. 6., s. 68
Annotation: Recenze.
Article