By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 45, 9. 11., s. 82
Annotation: Soubor glos, mj. ke komiksové edici Brutto Nakladatelství Labyrint a literárním cenám.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 11, 16. 3., s. 62
Annotation: Článek o nominacích na ceny Magnesia Litera za rok 2008, mj. k připravovaným portrétům nominovaných v České televizi a cyklu autorských čtení...
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 40, 6. 10., s. 82-84
Annotation: Rozhovor s T. Zmeškalem o jeho prozaické prvotině Milostný dopis klínovým písmem. Doplněno o biografickou poznámku.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 40, 6. 10., s. 84
Annotation: Glosa o prozaické prvotině T. Zmeškala Milostný dopis klínovým písmem. Doplňuje předcházející rozhovor s autorem.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, speciální č. "Kronika roku 2008", s. 74-75
Annotation: Článek o hlavních událostech v české literatuře v roce 2008, mj. též o následujících knihách a autorech.
Article