By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 1, 27. 12., s. 11
Annotation: Poznámka k pětidílné rozhlasové četbě na pokračování.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 26, 19. 6., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 20, 9. 5., s. 11
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 20, 9. 5., s. 21
Annotation: Poznámka o příběhu vzniku a vydání knihy D. Hilarové.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 19, 2. 5., s. 18
Annotation: Recenze knihy J. Buriana o jeho otci.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 14, 27. 3., s. 16-17
Annotation: Životopisný článek o japanologovi A. Límanovi na základě jeho nedávno vydaných vzpomínek.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 14, 27. 3., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 44, 25. 10., s. 11
Annotation: Poznámka k pětidílné rozhlasové četbě na pokračování.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 32, 2. 8., s. 19
Annotation: Stručná recenze v rubrice Vytipováno.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 29, 12. 7., s. 16-17
Annotation: Nekrolog autorky rozhlasově zpracovaných deníků z let 1934-1995 (desetidílný Deník paní Zdeny, vysílaný v roce 2008).
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 28, 2. 7., s. 16-17
Annotation: Ukázka ze stejnojmenné vzpomínkové knihy vzniklé přepisem Vladislavova desetidílného rozhlasového vzpomínání ze 7. 4. - 25. 4. 2008; s mezititulky...
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 23, 31. 5., s. 11
Annotation: Poznámka k pětidílné rozhlasové četbě na pokračování.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 21, 17. 5., s. 10
Annotation: Poznámka k rozhlasové četbě na pokračování.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 18, 26. 4., s. 11
Annotation: Poznámka k desetidílným rozhlasovým vzpomínkám Zd. Slouky v cyklu Osudy.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 16, 12. 4., s. 21
Annotation: Poznámka o rozhlasových vzpomínkách E. Bezdíčkové v cyklu Osudy.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 52, 21. 12., s. 23
Annotation: O rozhlasových vzpomínkách E. Vrchlické reprízovaných v cyklu Fonogramy.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 48, 23. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 39, 21. 9., s. 10
Annotation: Poznámka k rozhlasovému zpracování rukopisných pamětí Zd. Rotrekla v seriálu Schůzky s literaturou; u příležitosti jeho devadesátin 1. 10.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 33, 10. 8., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 28, 2. 7., s. 9
Annotation: Medailon cestovatele u příležitosti desetidílné rozhlasové četby jeho knihy; s mezititulky Músa ar Rueili, Státotvorný, Spisovatel.
Article