By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


5961
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 20, 10.-16. 5., s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka.
Article
5962
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 19, 3.-9. 5., s. 4
Annotation: Komentář k básni Z. R.
Article
5963
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 17, 19.-25. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor s haškologem.
Article
5964
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 9, 22.-28. 2., s. 1
Annotation: Medailón J. Z. (matka: Zábrana Jan) k rozhlasovému vysílání ukázek z jejích pamětí (k vydání připravuje Odeon); na s. 1 a 2 otištěna ukázka...
Article
5965
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 8, 15.-21. 2., s. 4
Annotation: Biografická poznámka.
Article
5966
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 7, 8.-14. 2., s. 21
Annotation: O ohlasu díla J. A. K. v 19. století; mj. o sborníku veršů Národ Komenskému, který v r. 1892 uspořádal Krch František Vladimír.
Article
5967
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 7, 8.-14. 2., s. 1
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou, autorkou rozhlasových pohádek a her pro děti.
Article
5968
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 4, 18.-24. 1., s. 4
Annotation: O jeho díle; k rozhlasovému pořadu.
Article
5969
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 1, 28. 12. 1992-3. 1. 1993, s. 4
Annotation: Poznámka ke knize P. K. (vyšla 1940-41); též o: Deml Jakub, Březina Otokar.
Article
5970
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 1, 28. 12. 1992-3. 1. 1993, s. 4
Annotation: Poznámka v rubrice Literární výročí.
Article
5971
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 1, 28. 12. 1992-3. 1. 1993, s. 4
Annotation: Vzpomínka na K. M. (nar. 28. 12. 1932), vl. jm. Buksa Pavel.
Article
5972
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 1, 28. 12. 1992-3. 1. 1993, s. 4
Annotation: K rozhlasovému vysílání jeho fejetonů.
Article
5973
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 52, 21.-27. 12., s. 4
Annotation: Poznámka; k rozhlasovému vysílání dramatické skladby K. Š.
Article
5974
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 51, 14.-20. 12., s. 4
Annotation: Recenze; k rozhlasovému pořadu.
Article
5975
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 50, 7.-13. 12., s. 4
Annotation: O knize J. Z.; k četbě na pokračování.
Article
5976
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 49, 30. 11.-6. 12., s. 1
Annotation: O norské literatuře a jejím vztahu k Československu; k rozhlasovému cyklu a připravované publikaci v nakladatelství Blok.
Article
5977
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 49, 30. 11.-6. 12., s. 21
Annotation: Vzpomínka na setkání s O. S. v r. 1963; s úryvkem z rozhovoru; též o: Čapek Karel.
Article
5978
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 49, 30. 11.-6. 12., s. 4
Annotation: Vzpomínka na natáčení u Karly Mahenové, manželky J. M.; k rozhlasovému pořadu u příležitosti 110. výročí narození J. M.
Article
5979
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 49, 30. 11.-6. 12., s. 4
Annotation: Recenze; též o sbírce: Žalmy (1986).
Article
5980
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 47, 16.-22. 11., s. 1 a 4
Annotation: Medailón.
Article