By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 12
Annotation: Glosa k nové rubrice, zaměřená na jazykovou hru a bohatost českého jazyka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 23
Annotation: Recenze na výbor próz a esejů "Robot 100 : sto rozumů", vydané spolu s dramatem K. Čapka "R.U.R." u příležitosti stého výročí prvního uvedení...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 13
Annotation: Glosa k 30. výročí časopisu Tvar.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 18
Annotation: Rozhovor S. Antošové s jedním z autorů knihy "Hacknutá čeština" M. Škrabalem.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 4, 22. 2., s. 12
Annotation: Zpráva s fot. ze křtu knihy P. Linharta "Legenda Ysbwriel" v pražské Literární kavárně Řetězová.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 18, 2. 11., s. 12
Annotation: Reportáž o večeru (Literární kavárna Řetězová), na kterém byla představena sbírka M. Jareše.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 19. 10., s. 16
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 11, 1. 6., s. 14
Annotation: Rozhovor o pražské Literární kavárně Řetězová, kterou Z. Pavelka nyní provozuje. Připojena biografická poznámka s fot.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 11, 1. 6., s. 9
Annotation: Glosa k informaci o vítězce literární Ceny Jiřího Ortena 2017, jak ji podal deník Blesk.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 9, 4. 5., s. 10
Annotation: Anketa o zkušenosti autorů s Prahou a s českým životem obecně.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 1, 12. 1., s. 5
Annotation: Glosa s fotografií.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 21, 15. 12., s. 18
Annotation: Reportáž ze Dne poezie, který uspořádalo pražské Gymnázium Špitálská. Čeští autoři zde uspořádali pro studenty různé workshopy.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 20, 1. 12., s. 12
Annotation: Reportáž (s fot.) o prohlídce Černínského paláce, kterou zorganizoval M. Toman u příležitosti uvedení své knihy.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 11, 2. 6., s. 4-5
Annotation: Rozhovor; mj. o odlišnostech v podpoře umění v USA a v Evropě, aktivismu, politice, internetovém periodiku The Café Irreal (též o českých autorech...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 9, 5. 5., s. 15
Annotation: Glosa o oblibě J. Škvoreckého v Lotyšsku (letos tam vyšla Prima sezona) a o loňských překladech českých knih do lotyštiny. Též informace o...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 4, 25. 2., s. 11
Annotation: Glosa k tématu přechylování.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 18, 5. 11., s. 14
Annotation: Anketa o nakladatelské činnosti. S medailonky nakladatelství Argo, Protimluv a Smršť.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 18, 5. 11., s. 15-16
Annotation: Reportáž ze 4. ročníku festivalu malých nakladatelů.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 13, 25. 6., s. 14
Annotation: Rozhovor s knihkupcem z knihkupectví, kavárny a galerie Řehoře Samsy.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 4
Annotation: Rozhovor o překladu Blokovy poemy Dvanáct.
Article