By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 11, 1. 6., s. 9
Annotation: Recenze knihy navržené na Cenu Jiřího Ortena. Kniha cenu získala.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 29. 4., s. 1, 4
Annotation: Přepis diskuze, kterou vysílal ČR3 - Vltava 1. 3. 2004.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 20, 27. 11., s. 5
Annotation: Laudatio.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 20. 3., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 6, 11. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 43, 22. 10., s. 7
Annotation: Rozhovor u příležitosti amerického vydání románu Péra a perutě pod názvem Truck Stop Rainbows, přel. Powelstock David, New York, Farrar, Straus...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 39, 24. 9., s. 2-3
Annotation: Referát o televizním pořadu Z očí do očí s I. J. (redaktor Přidal Antonín); s citacemi Jelínkových názorů.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 38, 17. 9., s. 2
Annotation: Referát o jeho autogramiádě a čtenářské besedě v knihkupectví Čs. spisovatel 1. 9.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 29, 16. 7., s. 2
Annotation: Gruša Jiří; referát o autogramiádách J. Beneše 18. 6. a J. Gruši 29. 6. v prodejně Mladé fronty.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 29, 16. 7., s. 11
Annotation: Recenze. Kniha označena jako publikace sv. 181.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 6, 6. 2., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 4, 23. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 48, 28. 11., s. 3
Annotation: Grögerová Bohumila; referát o besedě s J. H. a B. G. v Domě slovenské kultury v Praze 30. 10. u příležitosti vydání knih J. H. Vínek vzpomínek,...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 48, 28. 11., s. 3
Annotation: Referát o televizní besedě s J. T. 11. 11.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 48, 28. 11., s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 47, 21. 11., s. 3
Annotation: O besedě s J. L. v Čs. spisovateli 31. 10. u příležitosti vydání knihy: Hanč Jan, Události, Praha, Čs. spisovatel.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 45, 7. 11., s. 3
Annotation: O jeho večeru autorského čtení 16. 10.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 45, 7. 11., s. 3
Annotation: Brousek Antonín, Lopatka Jan; o jejich besedě v Čs. spisovateli 17. 10.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 41, 10. 10., s. 15
Annotation: Recenze knihy Jaroslav Seifert a Jan Zrzavý ve fotografiích Jaroslava Krejčího, Praha, Orbis Pictus.
Article