By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 3
Annotation: Poznámka o diskuzi, kterou uspořádal ÚČL AV ČR. Sestřih debaty vysílal ČR 3 v pořadu Kritický klub.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 15
Annotation: Poznámka o dopadech chystaného zvýšení DPH na knihy. Na téže straně otištěno prohlášení ÚČL AV ČR.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 19, 18. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Anketa: Co chápete pod pojmem brak? Jaký k němu máte vztah? Je podle vás vůbec možné vymezit hranici mezi brakem a "vysokou" literaturou?
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 4, 18. 2., s. 3
Annotation: Poznámka o literárních cenách.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 4, 21. 2., s. 3
Annotation: Polemika s glosou T. Kubíčka (Pozdrav a pozvání, Tvar č. 3/2008).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 8, 19. 4., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 4, 24. 2., s. 19
Annotation: Názor na tvorbu J. Křesadla a V. Pavloviče.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 1, 11. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Studie se zabývá zobrazením listopadové revoluce 1989 a porovnává tuto literaturu se ztvárněním květnových událostí roku 1945; ukázky k této...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 13, 24. 6., s. 12-13
Annotation: Zkrácená verze příspěvku pro sympozium o díle Karla Schulze (6. 5. 1999, Památník národního písemnictví).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 10, 14. 5., s. 10
Annotation: Komentář k otištěnému dokumentu - posudku tiskového odboru kulturně propagačního oddělení sekretariátu ÚV KSČ na prvních šest čísel časopisu...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 7, 2. 4., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání textového pásma A. Janušky F. V. Krejčí 1867-1941, vydaného jako 10. číslo Vlastivědných zajímavostí Českotřebovska.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 5, 5. 3., s. 3
Annotation: Komentář k otištěnému dopisu správce Státního nakladatelství Jana Hostáně Rudolfu Slánskému z 12. ledna 1946.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 3, 5. 2., s. 2
Annotation: Glosa k vydání.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 3, 5. 2., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání diplomové práce Z. Svěráka; otištěno pod společným názvem s další glosou.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 3, 5. 2., s. 2-3
Annotation: Komentář k otištěné žádosti Jaroslava Dreslera z 11. ledna 1946 o povolení k vydávání avantgardního časopisu Gong - měsíčník zvrhlé kultury,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 1, 8. 1., s. 3
Annotation: Rozhovor se zástupcem šéfredaktora týdeníku Nové knihy P. Matouškem.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 1-8, 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., s. 24
Annotation: Studie o osudech populární edice Románové novinky, vydávané v letech 1946-1991 v nakladatelství Práce.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 30. 10., s. 3; č. 19, 13. 11., s. 3; č. 21, 11. 12., s. 3
Annotation: Úvaha nad knihou P. Ruta, o jejím navazování na Marsyas K. Čapka, též o kritických reakcích Petra Dudka a Veroniky Mistrové (Kritická příloha...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 16. 10., s. 3
Annotation: Referát o výstavě.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 2. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor zejména o literární kritice.
Article