By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 21. 10., s. 8-9
Annotation: Odpovědi na anketní otázky "Kdo je pro vás Egon Bondy?" a "Je vám něco z jeho díla zdrojem čtenářského potěšení či inspirace?".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 14-15
Annotation: Esej o tom, jak se vulgarismy odráží v české literatuře a poezii obzvlášť; zmíněna je antologie textů "Velká kniha o hovně".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 16
Annotation: Krátká studie o V. Nezvalovi; text vyšel jako doslov k německému vydání Nezvalovy knihy "Sexuální nocturno".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 11, 29. 5., s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 2
Annotation: Dvě recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 3
Annotation: Odpověď na otázku, které knihy české beletrie posledních let byly mediálně přeceněné; R. K. uvádí K. Legátovou a P. Hůlovou.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 10. 2., s. 7
Annotation: Glosa k necitlivému nekrologu J. Chuchmy k úmrtí M. Černouška (MfD 22. 1. 2005).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 4
Annotation: Esej o tvorbě P. Řezníčka; připojena ukázka (Uhlí v akváriu, s. 5) z rozepsaného románu P. Ř. Hotel Merkur.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 16. 12., s. 2
Annotation: Rozhovor; mj. o překladateli J. Hrubém.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 18. 11., s. 19
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 18. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor o jeho směřování k buddhismu, pobytu na Srí Lance a jeho knihách.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 12, 10. 6., s. 16-17
Annotation: Rozhovor se zakladatelem a členem redakční rady pražsko-příbramské edice.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 13. 5., s. 3
Annotation: Glosy; mj. o knize M. Švandrlíka, o M. Holoubkovi a Obci spisovatelů.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 29. 4., s. 1, 4
Annotation: Přepis diskuze, kterou vysílal ČR3 - Vltava 1. 3. 2004.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 29. 4., s. 15
Annotation: Polemika s články L. Bělunkové (LtN č. 15/04) a E. Stehlíkové (Tvar č. 8/04).
Article