By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 5, 7. 3., s. 4-6
Annotation: Rozhovor S. Antošové s M. Kováříkem o jeho vztahu k L. Ferlinghettimu, inspiraci v tvorbě beatniků a české undergroundové kultuře, zmíněny...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 21, 14. 12., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 12, 15. 6., s. 8-10
Annotation: Esej k 100. výročí narození. S otiskem Kainarovy odpovědi na zaslané Kováříkovy verše do redakce Úderu. Připojena Kováříkova báseň "Zteč"...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 12, 15. 6., s. 10
Annotation: Glosa k hledání hrobu J. Kainara na vyšehradském hřbitově. S fot. náhrobní desky.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 10
Annotation: Reportáž s fot.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 26. 1., s. 14
Annotation: Reportáž (s fot.) o prezentaci antologie, kterou vydalo nakladatelství dybbuk.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 19, 18. 11., s. 12
Annotation: Reportáž (s fot.) o autorském čtení L. Kasala.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 12, 16. 6., s. 4-5
Annotation: Rozhovor; mj. o protestech PEN klubu proti vězněným autorům a o jejím zájmu o arabskou a čínskou poezii.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 11, 2. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 11, 2. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 10, 19. 5., s. 15
Annotation: Referát o soutěži a vítězi (s fot.) v kategorii poezie J. Rosákovi.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 7, 7. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 3, 11. 2., s. 16
Annotation: Reportáž ze setkání českých básníků v Bistru Bazaar v budově FF UK.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 19, 19. 11., s. 16
Annotation: Medailon L. Landy. S připojeným otiskem jeho básní z let 1962-1965.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 19, 19. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 15, 24. 9., s. 13
Annotation: Esej o Holanově poezii. S otiskem vyznání, které autor básníkovi napsal v r. 1960 a s otiskem Holanovy odpovědi.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 18
Annotation: Esej o Hrubínově poemě Jobova noc, jejíž Pátý zpěv je věnován J. Horovi. Jako pětidílná vyšla poema ovšem jen na podzim r. 1945.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 6, 19. 3., s. 13
Annotation: Rozhovor o knize J. Kalouse, která pojednává o V. Hraběti. Ukázka z knihy je otištěna na s. 12-13 v rubrice Kniha v tisku.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 1, 8. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 13, 26. 6., s. 18
Annotation: Esej o ohlasu první světové války v české poezii. Mj. zmíněni uvedení autoři.
Article