By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 21. 10., s. 7
Annotation: Soubor glos a vzpomínek na básníka a filozofa E. Bondyho.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 3
Annotation: Recenze na román J. Karáska ze Lvovic "Gotická duše".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 4-6
Annotation: Rozhovor především o Ch. Baudelairovi, básnické tvorbě a dekadenci; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 16-17
Annotation: Rozsáhlá esej o vztahu literatury ke krajině na příkladech anglické literatury stejně jako díla P. Hrbáče.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 7. 1., s. 23
Annotation: Recenze na soubor publicistických textů P. Linharta "V závalu".
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 17
Annotation: Glosa ke komentáři R. A. Chitnise a P. Zusi ohledně vyhlášení výsledků literární ceny Magnesia Litera 2019, v níž se autoři podivují nad...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 16. 4., s. 14
Annotation: Esej o hornické literatuře ze severních Čech, zmíněni I. Bart, F. Hlaváček, H. Kepka, A. Šefl, F. Kaftan a D. Kozel; připojeny úryvky dvou básní.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 10-11
Annotation: Rozsáhlá esej popisující řadu výletů P. Linharta a R. Neuvirta do přírody, částečně po stopách českých básníků jako byl K. H. Mácha;...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 5. 9., s. 16-17
Annotation: Studie o životě a díle A. Procházky.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 10, 16. 5., s. 15
Annotation: Fejeton o čtenářské kultuře a ohlednutí za lipským knižním veletrhem.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 20-21
Annotation: Recenze na monografii M. Mayera "Kafkův litotes", v níž se autor věnuje Kafkovu jazyku.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 18
Annotation: Fejeton o rozhovorech s básníky a o současné literární scéně na pozadí (ne)udělení Státní ceny za literaturu J. Hájíčkovi.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 14
Annotation: Fejeton, mj. o K. Gottovi a peticích.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 11, 31. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 8, 19. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 21, 14. 12., s. 13
Annotation: Ukázky z připravované sbírky povídek "Král zvířat učitel".
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 20, 30. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 13, 29. 6., s. 24
Annotation: Recenze.
Article