By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 14-15
Annotation: První ukázka z pracovních poznámek V. Macury, které měl uložené v počítači ve složce Kalendar. Ukázka je uvozena ediční poznámkou M. Jareše...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 10, 13. 5., s. 5
Annotation: Poznámka u tří vzpomínkových textů V. M. ze vzpomínkového cyklu Dopijem a pudem; k úmrtí V. M.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 5, 5. 3., s. 1, 4-5
Annotation: Studie o úsilí českých obrozenců (mj. K. Amerlinga) o českou encyklopedii, zejména o nalezeném torzu encyklopedie pro ženy z let 1841-1843 (encyklopedie...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 4, 19. 2., s. 14-15
Annotation: Komentář k otištěnému dopisu přítelkyně básníka J. J. Kaliny Vilemíny Volfové knězi Václavu Krolmusovi z 4. 7. 1847.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 30. 10., s. 20
Annotation: Recenze knihy o K. Havlíčku Borovském.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 2. 10., s. 1, 4-6
Annotation: Výběr z estonských recenzních ohlasů na Kunderovu Nesmrtelnost, s úvodním komentářem V. Macury.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 2. 10., s. 6-7
Annotation: Anketa formou krátkých rozhovorů se spisovateli a kritiky na téma vztahu literatury a médií.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 12, 12. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 18, 31. 10., s. 1, 4
Annotation: Studie o pohřbu K. H. B. a o úloze: Němcová Božena.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 12, 6. 6., s. 2
Annotation: Nekrolog k 17. 5. 1996.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 2, 18. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 2, 18. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 19, 16. 11., s. 17
Annotation: O motivu bojující ženy v literatuře 19. století, mj. o knize: Světlá Karolina, Z ovzduší barikád. Předneseno na konferenci Amazonomachia - Dívčí...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 14, 7. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Studie o idyle v české literatuře 19. století.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 14, 7. 9., s. 2
Annotation: Referát o 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, který se uskutečnil v Praze 28.-30. června 1995.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 14, 7. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí J. K. 13. 8. 1995 v Colchesteru.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 14, 7. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o odhalení busty F. L. na domě v Preslově 5 v Praze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 14, 7. 9., s. 2
Annotation: Referát o konferenci Bezručova Opava, která se bude konat 11.-13. září na téma Normy normalizace.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 14, 7. 9., s. 2
Annotation: Recenze 1. letošního čísla slovenské feministicky orientované revue Aspekt; obsahuje mj. studii: Svadbová Blanka, Obraz ženy v tvorbě českých...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 14, 7. 9., s. 3
Annotation: Referát o bulharské bohemistické revui H. B., vydávané čtyřikrát ročně s knižní přílohou.
Article