By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 10-11
Annotation: Esej o jazyce české poezie, té milostné a erotické obzvlášť; část je věnována tomu, jakým jazykem se o erotice píše na internetu a v časopisech.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 18. 4., s. 17
Annotation: Glosa k situaci současného knižního trhu.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 2. 6., s. 3
Annotation: S šéfredaktorem nakladatelství Petrov o doslovech.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 11
Annotation: Básně uvedených autorů tentokrát komentuje "Jarobal (někdy zmiňován také jako Superbal, Stojobálek nebo Kal-El), narozen rodičům Jor-El a Lara...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 3
Annotation: Glosy; mj. o nevalné úrovni "ulčovek" (kartiček, které propagují knihy J. Foglara), o humoru M. Švandrlíka, čtení autorů nominovaných na cenu...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 21. 4., s. 3
Annotation: Odpověď na otázku, zda se ve své profesi recenzentky setkala s pokusem o podplacení.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 7, 7. 4., s. 11
Annotation: Komentáře k básním různých autorů.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 24. 3., s. 11
Annotation: Komentáře k básním různých autorů.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 24. 3., s. 3
Annotation: O pozitivním a negativním pohledu na svět.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 11
Annotation: Komentáře k básním uvedených autorů.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 3
Annotation: Odpověď na otázku, které knihy české beletrie posledních let byly mediálně přeceněné; R. K. uvádí K. Legátovou a P. Hůlovou.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 3
Annotation: Glosy; mj. o knihách V. Hulpacha a P. Hory, Edě Kriseové, levných knihách, polemice L. Bělunkové s M. Špiritem (LtN 5/05).
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 4, 24. 2., s. 11
Annotation: Komentáře k básním uvedených autorů.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 4, 24. 2., s. 19
Annotation: Názor na tvorbu J. Křesadla a V. Pavloviče.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 10. 2., s. 3
Annotation: Glosy; mj. o recenzi M. Štědroně (Host 10/04) a recenzích V. Hřebíčka (Plž 1/05).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 10. 2., s. 11
Annotation: Komentáře k ukázkám básní různých autorů.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 15
Annotation: Komentáře k básním různých autorů.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 3
Annotation: O překladu Proustova díla (první dva díly přeložil P. Voskovec).
Article