By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 7. 10., s. 16-17
Annotation: Studie věnovaná současné moderní poezii na příkladech tvorby autorů generace X i těch mladších jako O. Macl, T. Čada, J. Těsnohlídek nebo...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 18, 31. 10., s. 16
Annotation: Esej o strojově generované poezii navazující na studii K. Pioreckého a Z. Husárové "Tvořivost literatury v éře umělé inteligence", otištěné...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 8-9
Annotation: Esej o roli poezie po podpisu Mnichovské dohody, o jejím publikování v tisku, o jejím publicistickém okolí v konkrétních periodicích, o její...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 12, 14. 6., s. 17
Annotation: Úvaha nad legitimitou navržení K. Sýse na státní vyznamenání s přesahem do kritiky jeho poezie a světového názoru.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 20, 30. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 19, 16. 11., s. 7-9
Annotation: Esej o fašistických projevech v české poezii v meziválečném období a v období Protektorátu Čechy a Morava a také v současnosti. V textu eseje...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 19
Annotation: Polemika s názorem P. Krále, který se týkal používání šifer v literární kritice. Konkrétně šifry Mort (= Karel Piorecký) v rubrice Horké...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 23. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 21, 15. 12., s. 14-15 - Roč. 28, 2017, č. 1, 12. 1., s. 10
Annotation: Esej; druhá část je věnována českému prostředí, zejm. akcím B. Fišerové, která umísťování básní do veřejného prostoru označuje souslovím...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 8, 21. 4., s. 11
Annotation: V této části seriálu se autor chce "soustředit na kritikův požadavek "mravního rozměru", který od posuzované prózy očekává, a na etické...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 4, 25. 2., s. 12
Annotation: Pokračování seriálu o kritériích současné české literární kritiky. V tomto díle o používání slova předvádivost (a jeho variant) v recenzích...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 28. 1., s. 9
Annotation: Seriál o tom, jak se dnes v Čechách píše literární kritika. Autor se pokusí identifikovat opakované argumentační strategie a uplatňovaná kritéria...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 13, 25. 6., s. 7
Annotation: Referát přednesený na Sjezdu spisovatelů. Autor uvažuje nad výroky F. X. Šaldy (zapojení spisovatele do politiky) a T. Adorna ("psát po Osvětimi...
Article
14
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 8, 16. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 8, 16. 4., s. 9-10
Annotation: Návrhy porotců Litery za poezii - zdůvodněný výběr pěti básnických sbírek (od každého z porotců), z nichž porota vybrala tři do nominace.
Article
17
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 10, 15. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 5, 20. 3., s. 23-24
Annotation: Stručný souhrn argumentů jednotlivých porotců při výběru titulů. Nominovány byly knihy K. Rudčenkové, A. Borziče a D. Hradeckého.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 6, 20. 3., s. 4-6
Annotation: Rozhovor. Připojena ukázka ze sbírky lucent (na s. 23 je otištěna recenze této sbírky).
Article