By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 16, 9. 10., s. 15
Annotation: Sloupek o možnosti pronajmout si od Správy pražských hřbitovů hrob nějakého člověka a starat se o něj. Uvedeny příklady hrobů spisovatelů.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 14, 11. 9., s. 9
Annotation: Sloupek o autorských právech k písňovým textům, který je reakcí na žalobu L. Vostárka, textaře Katapultu, proti použití sloganu A co děti,...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 8, 17. 4., s. 15
Annotation: Sloupek o crowdfoundingu, novodobé obdobě subskripce. Autor přispěl na vydání sbírky zpráv o nádražních restauracích.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 19, 14. 11., s. 17
Annotation: Sloupek kritizující nově převyprávěnou Babičku.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 7, 5. 4., s. 10
Annotation: Sloupek o snaze A. Elbelové a nakladatelství Meander vybrat prostřednictvím crowdfundingu peníze na vydání překladu holandské gay pohádky.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 3, 7. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 9
Annotation: Sloupek, ve kterém si autor pochvaluje nový telefon, který mj. umožňuje poslouchat a srovnávat různé podoby Švejka, chodit podle poznatků o Švejkově...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 7
Annotation: Fejeton o elektronických knihách.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 11
Annotation: Rozhovor o pondělcích v čítárně pražského Unijazzu, které jsou věnovány literatuře a hudbě.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 10, 12. 5., s. 9
Annotation: Fejeton o angažované poezii a veřejném prostoru.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 14. 4., s. 13
Annotation: Sloupek o českých poštovních známkách a zobrazení spisovatelů.
Article
13
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 3
Annotation: Glosa k poslednímu loňskému číslu časopisu Veronica, které připomnělo výročí tří spisovatelů.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 3
Annotation: Glosa k rozhovoru R. Kopáče se S. Komárkem (Živa č. 6/2010). Autoři nejsou v glose jmenovitě uvedeni.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 5
Annotation: Sloupek o česko-německém filmu Tři oříšky pro Popelku, jeho srovnání s pohádkami B. Němcové a bratří Grimmů.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 20, 2. 12., s. 13
Annotation: Sloupek o současném folkloru s příklady příběhů konspiračních teorií. V úvodu zmíněna kniha A. Votruby.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 18, 4. 11., s. 7
Annotation: Sloupek o oslovování čtenáře autory a recenzenty. Zmíněna recenze I. Haráka (Tvar č. 14/2010).
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 17, 21. 10., s. 21
Annotation: Recenze knihy, která byla původně koncipována jako rozhovor V. Stoilova s A. Fárovou.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 16, 7. 10., s. 23
Annotation: Recenze.
Article