By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 3, 4. 2., s. 15
Annotation: Medailon V. Slívy u příležitosti jeho 70. narozenin.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 7, 3. 4., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o oblíbené četbě, způsobu čtení, studiu. Mj. zmíněny uvedené osobnosti.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 15
Annotation: Poznámka o dopadech chystaného zvýšení DPH na knihy. Na téže straně otištěno prohlášení ÚČL AV ČR.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 5, 4. 3., s. 2
Annotation: Polemika s recenzí P. Krále (Tvar č. 4/2010) sborníku Pandora (č. 19).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 3, 5. 2., s. 10
Annotation: Odpověď na kritiky P. Krále. J. Trávníček navrhuje uspořádat s P. Králem veřejnou disputaci před studenty bohemistiky FF UK.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 21, 11. 12., s. 13
Annotation: Polemika (týká se V. Linhartové).
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 18, 30. 10., s. 3
Annotation: Poznámka o konferenci.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 20. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 10. 2., s. 3
Annotation: Otázka se týká jeho kritiky knihy D. Hodrové; též o knize J. Nováka.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 16. 12., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 15, 23. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 22. 1., s. 6-7
Annotation: Komentář k udělení titulu docent L. Paverovi; připojeny části tří oponentských posudků.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 16, 3. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article