By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 3, 6. 2., s. 9
Annotation: Polemika s tvrzením P. Linharta v recenzi Pozdrav z Tasova.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 13
Annotation: Rozbor knih M. Kozelky.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 18. 10., s. 12
Annotation: Úvaha nad knihou E. Bondyho Leden na vsi.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 8
Annotation: Recenze sbírky P. Hrušky a zhodnocení recenzí W. Heinrichové (Tvar č. 15/2012), O. Hanuse (Tvar č. 15/2012) a J. Štolby (Respekt č. 34/2012).
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 12
Annotation: Článek o polemice, kterou vyvolala recenze P. Hrtánka (Host č. 1/2012) na knihu M. Ajvaze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 12, 7. 6., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 11, 24. 5., s. 10
Annotation: Úvaha o žánru historického románu a knize K. Tučkové v souvislosti s recenzemi P. A. Bílka (LN 9. 5. 2012) a P. Janouška (Tvar č. 8/2012).
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 9
Annotation: Úvaha o způsobu zobrazení doby bourání kultu v povídkách B. Hrabala. Jako příklad uvedena povídka Zrada zrcadel.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 8
Annotation: Úvaha nad povídkami J. Zábrany.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 9
Annotation: Poznámka o románu a jeho recenzích od V. Staňka (A2 č. 21/2011) a P. Janouška (Tvar č. 14/2011).
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 5, 1. 3., s. 9
Annotation: Úvaha nad knihou P. Krále.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 12
Annotation: Rozbor poezie H. Sonnenscheina v úvaze o tématu, které "vzniká pod tlakem určité doby, v sociálním kontextu a do uměleckého díla se překlápí...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 2. 2., s. 13
Annotation: Esej o různém pojetí historického anebo společenského románu. Autor zmiňuje uvedené knihy a jako příklad dobré tradice historického žánru...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 19. 1., s. 3
Annotation: Polemika s článkem B. Správcové Je čas? Angažovanost jako projekt z bezradnosti (Tvar č. 1/2012).
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 12-13
Annotation: Esej o čtenářské oblibě děl na pomezí fikce a literatury faktu označovaných termínem dokumentární romány. Autor rozebírá román H. Kennelové...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 20, 1. 12., s. 13
Annotation: O programovém textu, který napsal J.-P. Sartre pro revui Les temps moderne a o jeho dnešním přínosu.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 13
Annotation: Úvaha o malé reflexi veřejného dění českou polistopadovou literaturou.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 13
Annotation: Úvaha o souvislosti mezi formalistickou uměnovědou a válečnými zápisky V. Šklovského.
Article