By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 21, 15. 12., s. 11
Annotation: Komentáře k básním různých autorů.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 16, 6. 10., s. 3
Annotation: O chystané antologii slovenské poezie, kterou připravil a přeložil M. Z.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 12, 10. 6., s. 5
Annotation: Studie; o tendenci ideologizované literární historiografie (především marxistické) pořádat uměle literárněvědná fakta do opakujících se...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 1. 4., s. 2
Annotation: K odstoupení M. Z. z funkce; o způsobu rozhodování E. K. jako příčině Zelinského rezignace.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 5, 4. 3., s. 12-13
Annotation: Úvodní slovo ke knize Rozhovory Aspektu, přednesené 3. 12. 1998 v bratislavském knihkupectví Gump.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 2, 21. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 16, 1. 10., s. 11
Annotation: Recenze literárněvědných publikací.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 12, 11. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 11, 28. 5., s. 7
Annotation: Studie o orfických motivech v básnickém díle Jana Vladislava, mj. o básni Úděl ze sbírky Hořící člověk.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 15, 18. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 4. 9., s. 2
Annotation: Dopis M. Z. o jeho potížích s psaním příspěvků do autorského čísla Tvaru.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 4. 9., s. 3
Annotation: Glosa o nedostupnosti slovenské literatury a časopisů na českém knižním trhu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 4. 9., s. 8
Annotation: Glosa o tradičním setkání spisovatelů a kritiků na parníku na brněnské přehradě.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 4. 9., s. 8-9
Annotation: Studie.
Article