By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 13
Annotation: Úvaha o jazyku, který se pojí s erotikou v literatuře, na základě veršů J. Kainara, P. Hrbáče, P. Krále, J. H. Krchovského nebo T. Mazáče.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 11
Annotation: Sloupek s úvahou na téma češství, která odkazuje na sbírku básní I. Diviše "Odchod z Čech".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 8
Annotation: Úvaha na téma literárního života v době koronavirové pandemie a o vztahu autorských čtení a literární kritiky.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 11
Annotation: Úvaha o povaze literárního díla a jeho literárněkritického posuzování (původně ediční poznámka k Havlovým "Dopisům Olze" vydaná v samizdatu...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 7. 2., s. 6-7
Annotation: Výběr glos, úvah a krátkých próz.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 8-9
Annotation: Alegorická úvaha psána jako námět na román, v níž autor zpracovává ocenění K. Sýse (v námětu vystupuje důsledně jako "Básník", jeho...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 18
Annotation: Úvaha nad knihou J. Rupnika "Střední Evropa je jako pták s očima vzadu", v níž je připomínána role básníků F. Halase a J. Seiferta v burcování...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 12, 14. 6., s. 17
Annotation: Úvaha nad legitimitou navržení K. Sýse na státní vyznamenání s přesahem do kritiky jeho poezie a světového názoru.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 11, 31. 5., s. 16
Annotation: Krátká úvaha o samotě, v níž autor připomíná Čepovu povídku "Do města", Kafkovy prózy i poezii V. Holana.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 13
Annotation: Úvaha o dramatu, jeho podobách v minulosti i současnosti.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 14
Annotation: Úvaha nad podobou současné poezie s připojenou vlastní drobnou básní.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 5, 8. 3., s. 9
Annotation: Úvaha nad současnou, postmoderní podobou divadelních inscenací.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 5, 8. 3., s. 18
Annotation: Úvaha o myšlenkovém světě P. Ouředníka v jeho nové knize "Antialkorán aneb nejasný svět T. H." reagující na glosu T. Halíka "Já nejsem Charlie....
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 3, 8. 2., s. 17
Annotation: Úvaha nad knihou V. Mikeše "Proč hrát".
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 25. 1., s. 18
Annotation: Úvaha nad sbírkou M. Pocha "Městys" a podobnostmi autorského naturelu s P. Borkovcem u příležitosti uvedení sbírky v kavárně Fra.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 11. 1., s. 15
Annotation: Úvaha nad rolí režiséra divadelního představení v průběhu času; autor zmiňuje mj. kritiku V. Holana či tvorbu K. Krause.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 10, 18. 5., s. 16
Annotation: Přednáška, která byla proslovena na literárním večeru "Česko-slovenské dotyky" ve Slovanském domě v Praze 6. 4. 2017. Autor se zamýšlí nad...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 23. 2., s. 3
Annotation: Úvaha. Autor se bude podílet na edici Nejlepší české básně 2017.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 17, 6. 10., s. 17
Annotation: Reflexe.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 11, 2. 6., s. 10-11
Annotation: Úvaha na téma občanské angažovanosti literární scény v souvislosti s Autonomním sociálním centrem Klinika a autorských čteních, které tam...
Article