By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 21. 10., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný vztahu autora k poezii E. Bondyho.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 7. 10., s. [2]
Annotation: Úvodník o ekologickém aktivismu a činnosti P. Doubravského.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný spisovateli J. Karáskovi ze Lvovic, k němuž se mj. váží dvě výročí, 150 let od narození a 70 let od jeho úmrtí.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný tématu čísla, vztahu pornografie a literatury.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný vzpomínce na básníka P. Krále.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 2
Annotation: Úvodník reagující na vyhlášení nového ročníku literární ceny Tvárnice a na úmrtí Z. Kaprála.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 2
Annotation: Úvodník přibližující vztah A. Borziče k M. Ščurovi jako představiteli běloruské literatury u nás.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 2
Annotation: Úvodník, v němž se autor naposledy vyjadřuje ke kauze kolem ankety Tvárnice, v níž na popud J. Flaišmana zvítězil P. Onufer; připojena omluva...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 16, 8. 10., s. 2
Annotation: Úvodník, v němž se autor vyjadřuje ke kauze kolem ankety Tvárnice, v níž na popud J. Flaišmana zvítězil P. Onufer.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 2
Annotation: Úvodník čísla, které je věnované S. Dvorskému, ale vychází krátce po smrti P. Krále.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 2
Annotation: Úvodník ve formě nekrologu S. Dvorského.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný literární ceně Tvárnice a reakcím na ni z pera J. Flaišmana na webu i-kanon (ze dne 16. 1. 2010) a B. Čihákové na webu Dobrá...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 2
Annotation: Úvodník hledající souvislost mezi podobami domova různých autorů od internetových textů T. Semotamové po A. Goldflama.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 30. 5., s. 2
Annotation: Úvodník tematizující výsledky literární ceny Magnesia Litera.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 18. 4., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný tvorbě R. Krištofa; připojen úryvek jedné z jeho básní ze sbírky "Střelné básně".
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný devadesátým narozeninám M. Kundery.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 2
Annotation: Úvodník tematizující otázku literárních cen.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 2
Annotation: Úvodník představující téma čísla ozvěny surrealismu.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 2
Annotation: Úvodník mj. připomínající počátky tvorby M. Fišmeistera.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 2
Annotation: Úvodník hledající paralely mezi K. Čapkem a J. Škrobem a nacházející je zejména ve vizionářství a sociálním cítění.
Article