By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 18
Annotation: Prózy a báseň; připojena biografická poznámka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 16-17
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 8-9
Annotation: Esej o zahradách a přírodě s použitím úryvků textů V. Vokolka z knihy "Mytologie zahrádkářské kolonie".
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 6
Annotation: Úryvek z chystané knihy pro děti "Přeslice" A. Luňákové.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 4, 18. 2., s. 11
Annotation: Povídky; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 7. 1., s. 10-11
Annotation: Úryvek prózy; připojena biografická poznámka a nepodepsaný komentář.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 7
Annotation: Prozaický text, který vznikl u příležitosti autorského čtení na motivy fotografie L. Jarcovjákové.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 11-12
Annotation: Úryvek z připravované knihy.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 11, 28. 5., s. 14
Annotation: Povídky z chystaného souboru "Můj život s vínem"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 19-21
Annotation: Úryvek ze souboru textů J. Vladislava, který vyjde v květnu v nakladatelství Torst a který edičně připravil J. Šulc; připojena nepodepsaná...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 15
Annotation: Úryvek z chystané prózy "Nejkrásnější slunce"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 19, 14. 11., s. 18
Annotation: Úryvek z knihy M. Tomana "Nutrie".
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 7. 2., s. 6-7
Annotation: Výběr glos, úvah a krátkých próz.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 10, 17. 5., s. 8
Annotation: Ukázka z rozpracovaného rukopisu.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 10, 17. 5., s. 17
Annotation: Ukázka z připravované prózy "Hnízda v octu"; připojena je biografická poznámka.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 19, 16. 11., s. 11
Annotation: Básnické prózy. Připojena bio-bibliografická poznámka s fotografií.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 19. 10., s. 7
Annotation: Krátké prózy. S připojenou biografickou poznámkou a fot.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 19. 10., s. 17
Annotation: Próza. Připojena biografická poznámka s fot.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 10-11
Annotation: Úryvek. Připojena biografická poznámka (s. 11) a fotografie (s. 10).
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 12-13
Annotation: Ukázky z románu. Připojena biografická poznámka a fot.
Article