By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 15
Annotation: Článek o novináři F. Kocourkovi u příležitosti vydání překladu jeho reportáží "Das Saarvolk hat sich entschieden", mj. o jeho spolupráci...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 9
Annotation: Článek o literární kritice a vztahu autora k fantastice a české fantasy literatuře, zdůrazněn je sci-fi román "0 Tu" J. Hussara, "Pravomil aneb...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 11
Annotation: Článek rekapitulující akce pořádané v kavárně Fra online v době koronavirové pandemie.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 6-7
Annotation: Článek o tvorbě L. Aškenázyho s důrazem na jeho tvorbu pro děti a dochovanou korespondenci.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 15
Annotation: Článek o historii časopisu "Melancholie" a stejnojmenné publikace H. Wernischové; důraz je kladen na výtvarnou složku časopisu.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 10
Annotation: Článek věnovaný vykupitelskému tématu v románech "Logoz" D. Zábranského a "Můj bratr mesiáš" M. Vopěnky.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 6-7
Annotation: Rozsáhlý článek spojený s recenzemi děl, která autorka označila jako literární díla roku 2020, "Zápisky z garsonky" a "Dědek" P. Novotného.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 7. 1., s. 7
Annotation: Přehledový článek věnovaný současné české poezii mladých autorů.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 7. 1., s. 6-7
Annotation: Přehledový článek věnovaný současné české próze mladých autorů.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 20, 3. 12., s. 17
Annotation: Článek převzatý z ankety o vztahu k romantismu a k Máchovi (Box 7/1997).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 14-15
Annotation: Rozsáhlý článek, v němž autor reaguje na dění kolem vydání monografie "Kundera" J. Nováka.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 7
Annotation: Článek věnovaný vzpomínkám na básníka E. Juliše.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2020, č. 14, 10. 9., s. 15-16
Annotation: Článek věnovaný tématu antikvariátů a knižnímu obchodu; převzato z Tvaru (2/2012).
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 17-18
Annotation: Článek, v němž autor vzpomíná na uplynulých 30 let časopisu Tvar.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., příl. Triangl, s. vi-vii
Annotation: Článek věnovaný stému výročí loutkového divadla "Říše loutek", kromě historie divadla je zmíněn i dopad koronavirové pandemie na provoz...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 11, 28. 5., s. 15-16
Annotation: Článek o historii časopisu Tvar, konkrétně je zmíněna práce šéfredaktorů M. Třeštíka, L. Kasala, O. Horáka a A. Borziče.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 16-17
Annotation: Článek reflektující vydání studií K. Krolopa o F. Kafkovi.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 13
Annotation: Článek o tom, jaké strasti musel překonat v minulých desetiletích časopis Tvar.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 2. 4., s. 13
Annotation: Článek věnovaný minulé a současné situaci v redakci časopisu Tvar.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 13-14
Annotation: Článek připomínající okolnosti vzniku časopisu Tvar z Kmene u příležitosti jeho 30. výročí.
Article