By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 13, 29. 6., s. 16-17
Annotation: Rozhovor se týká edičního zpracování díla Z. Havlíčka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 12, 15. 6., s. 12-13
Annotation: Rozbor románu a jeho překladu. Článek je inspirován kurzem Analýza a kritika překladu (Ústav translatologie FF UK, 2016).
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 7, 6. 4., s. 10-11
Annotation: Osobní výběr básnických sbírek jednotlivých porotců ceny Magnesia Litera za rok 2016 - kategorie poezie.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 5, 9. 3., s. 6-7
Annotation: Otisk německého originálu, doslovného překladu a uměleckých překladů M. Suchomela, R. Malého, A. Misaře (s. 6) a interpretace M. Kučery.
Article