By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 14
Annotation: Polemika nad vývojem časopisu "Psí víno", jeho konci coby tištěného periodika a pokračování už jen jako periodika internetového.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 6-7
Annotation: Příspěvek k diskuzi, která proběhla 30. 1. 2012 na Akademii výtvarných umění na téma Proč potřebujeme angažovanou poezii. S mezititulky: Úskalí...
Article
3
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 6-7
Annotation: Příspěvek o nynějším kritickém vakuu, ztrátě uměleckých kritérií, nové angažovanosti, angažovanosti jako ideologii v poezii. V závěru...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 6-7
Annotation: Esej o současné reflexi české poezie. Reakce na článek J. Vaníčka Subverze, nebo loajalita, rozhovor se S. Martínkovou-Rackovou a recenze M. Šťastného...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 8
Annotation: Esej o odlišném charakteru a funkci angažované poezie v období první republiky a v 50. letech (autoři kolem strojopisné edice Půlnoc). V závěru...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 21, 14. 12., s. 4-5
Annotation: Diskuzi inspiroval Pamflet Anonymního umění (jeho text je otištěn na s. 7, výtvarná podoba na s. 1, 6, 7 a 8); na s. 6-7 je otištěn článek Anonymně...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 29. 4., s. 1, 4
Annotation: Přepis diskuze, kterou vysílal ČR3 - Vltava 1. 3. 2004.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 14, 4. 9., s. 18-19
Annotation: Zápis ze schůzky, která se konala 6. 11. 1952.
Article
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 3, 1. 2., s. 8-9
Annotation: Diskuse o situaci na knižním trhu; zúčastnili se knihkupci: Fišer Bohumil, Olšanská Mária, distributor Maťa Lubor, pracovník Národní knihovny...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 37/38, 23. 9., s. 7
Annotation: Příspěvek do diskuse o současné literární kritice.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 27/28, 15. 7., s. 6-7
Annotation: Janoušek Pavel; replika na jeho stať Čekání na Kritika (T) o současné literární kritice.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 23, 10. 6., s. 6-7
Annotation: Soubor diskusních názorů vyvolaných článkem P. Janouška Čekání na kritika (T, č. 17) o současném stavu české literatury a její kritické...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 15, 14. 6., s. 12-13
Annotation: Pražský lingvistický kroužek; beseda s profesorem Harvardské univerzity.
Article