By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 10, 16. 5., s. 2
Annotation: Přetisk úryvku textu J. Koláře.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 26. 11., s. 10
Annotation: Článek ilustrující situaci ve Svazu prostřednictvím ukázek z dobového tisku a některých prohlášení.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 26. 11., s. 13
Annotation: Úryvky z dopisu V. Havla G. Husákovi ze dne 8. 4. 1975.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 9
Annotation: Článek o jeho návštěvě Prahy v r. 1949 na Kongresu SČSS; s citací jeho dopisu manželce a pohlednice básnířce M. Taylorové.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 15, 18. 9., s. 16-18
Annotation: Dokumenty vztahující se ke knize Mí černovlasí bratři: dopis L. F. nakladatelům, posudky M. Vodičkové, I. Klímy, J. Frieda, M. Jungmanna, Z....
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 20. 3., s. 14-15
Annotation: Komentovaný výběr z korespondence a posudků, který se týká vydání knihy J. S.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 21, 12. 12., s. 16-18
Annotation: Zápis ze schůze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 19, 14. 11., s. 16-17
Annotation: Stať o cenzuře v rozhlase třicátých let; ilustrováno na příkladu přednášky F. X. Šaldy Padesát let Národního divadla.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 8, 18. 4., s. 14-15
Annotation: Komentované ukázky z dokumentů literárního archivu PNP.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 5, 7. 3., s. 14-15; č. 6, 21. 3., s. 14-15
Annotation: V rubrice Z literárního archivu PNP.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 14-15
Annotation: Medailon B. Vavrouška v úvodu seriálu seznamujícího nás s některými tematy z jeho sbírky (zejména s korespondencí); v rubrice Z literárního...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 3, 7. 2., s. 6-7
Annotation: Článek s úryvky z různých dokumentů; s otištěným dopisem J. Durycha SČSS a J. Knapa redakci Čs. spisovatele.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 19, 15. 11., s. 14-15
Annotation: Úryvky z dokumentů uchovaných v PNP; mj. text A. Matějčka a rozhovor s E. Fillou o knihách v Buchenwaldě.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 14, 6. 9., s. 14
Annotation: Komentář k úryvku z nedokončeného románu J. G. Navlékač korálů; v rubrice Z literárního archivu PNP.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 13, 28. 6., s. 14-15
Annotation: Komentář k dokumentům, jež se týkají především časopisu Tvář.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 11, 31. 5., s. 14
Annotation: Lektorské posudky, korespondence s redaktory apod.; v rubrice Z literárního archivu PNP.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 9, 3. 5., s. 14-15
Annotation: Zkrácený článek L. Štrause o J. Týmlovi, tři dopisy z pozůstalosti (od K. Tomana) a ukázky z Týmlovy tvorby; v rubrice Z literárního archivu...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 8, 19. 4., s. 14-15
Annotation: Komentované úryvky z korespondence.
Article