By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 7
Annotation: Esej věnovaná osobnosti J. Karáskovi ze Lvovic, zmíněn je jeho vztah k "Moderní revue" a jeho homosexualita; připojeny úryvky básní J. Karáska...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 14-15
Annotation: Esej o tom, jak se vulgarismy odráží v české literatuře a poezii obzvlášť; zmíněna je antologie textů "Velká kniha o hovně".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 10-11
Annotation: Esej o jazyce české poezie, té milostné a erotické obzvlášť; část je věnována tomu, jakým jazykem se o erotice píše na internetu a v časopisech.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 8-9
Annotation: Esej o zahradách a přírodě s použitím úryvků textů V. Vokolka z knihy "Mytologie zahrádkářské kolonie".
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 8
Annotation: Esej na téma literárního života čítarny Unijazzu v době koronavirové pandemie; připojena biografická poznámka.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 8-9
Annotation: Esej na téma literárního života čítarny Unijazzu v době koronavirové pandemie, zdůrazněna je aktivita na poli vystavování výtvarného umění;...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 13
Annotation: Přetisk textu B. Grögerové na téma "Žena jako autorka", který autorka napsala pro "Sešity pro mladou literaturu"; připojen nepodepsaný komentář.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 8
Annotation: Esej o životě a filmové tvorbě K. Vachka šedesátých let.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 16-17
Annotation: Rozsáhlá esej o vztahu literatury ke krajině na příkladech anglické literatury stejně jako díla P. Hrbáče.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., s. 13
Annotation: Esej věnovaná básnické tvorbě P. Krále; připojena báseň P. Krále.
Article
11
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 12
Annotation: Esej, v níž držitelka kritické ceny Tvárnice hodnotí literární produkci první poloviny roku 2020; mj. se věnuje knihám M. Čechové "Baletky",...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 14-15
Annotation: Esej věnovaný S. Dvorskému a jeho textu "Hra na ohradu".
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 11, 28. 5., s. 11
Annotation: Esej na téma poezie v době koronavirové pandemie.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 16. 4., s. 14
Annotation: Esej o hornické literatuře ze severních Čech, zmíněni I. Bart, F. Hlaváček, H. Kepka, A. Šefl, F. Kaftan a D. Kozel; připojeny úryvky dvou básní.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 16. 4., s. 17-18
Annotation: Esej na téma přežití kultury v době koronavirové pandemie.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 12
Annotation: Esej o básních českých autorů píšících v cizině (autor se snaží postihnout jazykovou deprivaci, kterou v náznaku tyto texty prezentují).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 13
Annotation: Esej o historii kavárny Derby, kterou navštěvoval i R. Jakobson.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 10-11
Annotation: Rozsáhlá esej popisující řadu výletů P. Linharta a R. Neuvirta do přírody, částečně po stopách českých básníků jako byl K. H. Mácha;...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 14-15
Annotation: Esej věnovaný dílu J. Demla s důrazem na jeho měnící se vztah k římskokatolické církvi na základě textů zveřejněných ve "Šlépějích".
Article