By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 7
Annotation: Fejeton.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 24
Annotation: Fejeton o otázce anonymity, zmíněn je i román M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 7
Annotation: Fejeton o nejen divadelní produkci před, během a po koronavirové krizi.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 21, 12. 12., s. 10
Annotation: Fejeton o literatuře psané ženami u nás inspirovaný článkem R. Barthese "Romány a děti"; zmíněna P. Hůlová, V. Hanišová, A. Mornštajnová,...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 17, 17. 10., s. 15
Annotation: Fejeton o české literatuře.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 15, 19. 9., s. 7
Annotation: Fejeton o českých básnířkách a české poezii.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 30. 5., s. 15
Annotation: Fejeton o literární tvorbě v Čechách.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 10, 16. 5., s. 15
Annotation: Fejeton o čtenářské kultuře a ohlednutí za lipským knižním veletrhem.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 18
Annotation: Fejeton o rozhovorech s básníky a o současné literární scéně na pozadí (ne)udělení Státní ceny za literaturu J. Hájíčkovi.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 9
Annotation: Fejeton o literárním provozu.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 12
Annotation: Fejeton o zpolitizování názorů na literární ceny a granty a kolizi mezi jednáním a postoji.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 19, 15. 11., s. 12
Annotation: Fejeton o fenoménu autorských čtení a literárních večerů.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 11
Annotation: Fejeton o cenách Magnesia Litera, o kauze kolem kavárny Liberál, v níž se uskutečnil večer stoupenců xenofobně a protislamisticky smýšlejícího...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 11
Annotation: Fejeton, využívající jazykové komiky, pojednávající o aktuálních politicko-společenských tématech, jako jsou uprchlická krize, vláda v čele...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 11
Annotation: Fejeton, ironicky mj. o K. Tučkové, jejím románu "Weisswasser" a o jeho roli na německém knižním trhu, o odchodu P. Hrušky z poroty Státní ceny...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 14
Annotation: Fejeton, mj. o K. Gottovi a peticích.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 6, 22. 3., s. 9
Annotation: Fejeton o vyhnanství Ovidia, Danteho a P. B. Shelleyho.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 11. 1., s. 24
Annotation: Fejeton o rozdělení české společnosti, o elitách a pražské kavárně.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 21, 15. 12., s. 28
Annotation: Fejeton; s citacemi ze Švejka a interpretační poznámkou o románu Mor.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 16, 6. 10., s. 24
Annotation: Fejeton o přechylování.
Article