By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., s. 14
Annotation: Úryvek z korespondence mezi P. Králem a S. Dvorským.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 10-11
Annotation: Ukázka dopisů, které psal E. Juliš V. Vokolkovi.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s. 8-9
Annotation: Úryvek z korespondence dvou autorů Tvaru.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 14. 5., s. 12-13
Annotation: Úryvky korespondence J. Palivce s P. Bezručem, K. Konrádem, H. Wernischovou a B. Fučíkem.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 11
Annotation: Nekrolog M. Kováříka; připojeny úryvky jeho korespondence se S. Antošovou.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 5, 8. 3., s. 12-13
Annotation: Úryvek z připravované knihy dopisů, již edičně připravil J. Opelík.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 5, 9. 3., s. 17
Annotation: Faksimile Rilkova dopisu O. Pickovi z roku 1921.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 5, 9. 3., s. 17
Annotation: Komentovaný přetisk dopisů z roku 1913 a 1914.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 5, 9. 3., s. 18
Annotation: Faksimile Rilkova dopisu Vrchlickému z 29. 1. 1896.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 5, 9. 3., s. 18
Annotation: Faksimile Rilkova dopisu A. Procházkovi z 13. 10. 1896.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 10-11
Annotation: Ukázky ze vzájemné korespondence.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 9, 1. 5., s. 14-15
Annotation: Korespondence L. Chateau s A. Lustigem.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 5, 6. 3., s. 14
Annotation: Vzájemná korespondence (otištěn dopis L. Ch. a odpověď A. L.).
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 14-15
Annotation: Medailon B. Vavrouška v úvodu seriálu seznamujícího nás s některými tematy z jeho sbírky (zejména s korespondencí); v rubrice Z literárního...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 9, 3. 5., s. 14-15
Annotation: Zkrácený článek L. Štrause o J. Týmlovi, tři dopisy z pozůstalosti (od K. Tomana) a ukázky z Týmlovy tvorby; v rubrice Z literárního archivu...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 8, 19. 4., s. 14-15
Annotation: Komentované úryvky z korespondence.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 2, 27. 1., s. 10
Annotation: Úvodní slova J. Červenkové a vysvětlení C. Johna k otištěnému dopisu J. Zrzavého (dopis byl napsán pro Divadélko pro 100 a malíř se v něm...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 15, 23. 9., s. 14-15
Annotation: O osobnosti a činnosti jazykovědce a historika F. R. zabývajícího se vztahem etnik jižního Ruska a Krymu k národům a jazykům kavkazským; s ukázkou...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 14, 9. 9., s. 14-15
Annotation: Studie o spisovateli a afrikanistovi J. R. V.; s ukázkami z jeho korespondence a cestopisů.
Article