By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 18, 3. 11., s. 14-15
Annotation: Studie o Máchově Marince. Autorka rozebírá triadický princip motivické výstavby textu a srovnává tento text s Goethovým románem (odkaz k postavě...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 7, 7. 4., s. 9-10
Annotation: Esej, ve kterém se autor zamýšlí nad pojmem globální literatura a srovnává dva tituly, které aspirují na zařazení mezi globální (a také...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 28. 1., s. 16-17
Annotation: Stať o životě H. Aeschbacher-Sinecké a o její tvorbě básnické i výtvarné. Autor rozebírá zejm. sbírky Mlhavé dny, Podzimní čas a skladbu...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 15, 24. 9., s. 12
Annotation: Rozbor otištěných básní.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 7
Annotation: Rozbor Blokovy poemy Dvanáct. Toto číslo Tvaru je poemě věnováno.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 11, 14. 5., s. 18
Annotation: Rozbor u otištěných básní.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 8, 16. 4., s. 9-10
Annotation: Návrhy porotců Litery za poezii - zdůvodněný výběr pěti básnických sbírek (od každého z porotců), z nichž porota vybrala tři do nominace.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 7, 2. 4., s. 6-7
Annotation: Studie o hře R. U. R. Autorka mj. uvádí čtyři filmy (Vesmírná Odyssea 2001, Blade Runner, Terminator 2 - Soudný den, Wall-e), ve kterých spatřuje...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 6, 19. 3., s. 16-17
Annotation: Rozbor knihy V. Šikulové Domček jedným ťahom a knihy N. Ružičkové práce & intimita. Ukázky z obou knih jsou otištěny na s. 16-17.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 5, 5. 3., s. 18
Annotation: Rozbor otištěných básní.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 5, 5. 3., s. 6
Annotation: Sloupek o ruských inspiracích v básních I. M. Jirouse. Autor připravuje kapitolu o undergroundu pro třetí díl knihy Česká katolická moderna.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 4, 19. 2., s. 11
Annotation: Rozbor otištěných básní. S informací o autorovi a připojenou fotografií.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 21, 18. 12., s. 17
Annotation: Článek o poezii B. Tablice.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 20, 4. 12., s. 5
Annotation: Rozbor otištěných básní.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 19, 21. 11., s. 9
Annotation: Rozbor překladu L. Bartoškové povídky Rest stop (Odpočívadlo).
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 18, 6. 11., s. 7
Annotation: Rozbor otištěných básní.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 16, 9. 10., s. 15
Annotation: Článek o skladbách Š. Pilárika a B. Bridela.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 16, 9. 10., s. 19
Annotation: Rozbor otištěných básní.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 15, 25. 9., s. 13
Annotation: Esej v cyklu portrétů literátů působících na území Horních Uher.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 15, 25. 9., s. 18
Annotation: Glosa s ukázkami Hložkových básní.
Article