By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 21, 15. 12., s. 6
Annotation: Poznámka k otištěné závěrečné části předmluvy M. Červenky z knihy Česká přízvučná metra, v níž děkuje lidem, kteří mu byli v životě...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 30. 6., s. 18-19
Annotation: Rozhovor; zejm. o rukopisech B. Němcové, J. Floriana a P. Bezruče. Na s. 18 je otištěna zkrácená předmluva ze sborníku Báseň mého srdce (autor...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 14, 9. 9., s. 10-11
Annotation: Předmluva k románu, který má vyjít koncem roku v nakladatelství Petrov.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 12. 1., s. 6
Annotation: Předmluva k otištěnému souboru příspěvků (s. 6-9, viz následující záznamy) na stejnojmenném sympoziu pořádaném Centrem komparatistiky FF...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 16/17, 21. 6./28. 6., s. 16
Annotation: Předmluva k historické studii České dějiny (T, č. 16-27, vždy na s. 16, 21. 6.-6. 9.); mj. o polemice na toto téma: Kantůrková Eva-Truc Miroslav...
Article