By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 7. 1., s. 7
Annotation: Přehledový článek věnovaný současné české poezii mladých autorů.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 7. 1., s. 6-7
Annotation: Přehledový článek věnovaný současné české próze mladých autorů.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o vyhlášení nového ročníku literární ceny Tvárnice; připojen seznam navržených literárních kritiků, kteří pravidelně publikují...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 3, 5. 2., s. 20
Annotation: Přehled.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 10-11
Annotation: Poznámka k otištěnému přehledu nominovaných autorů a porotců cen Magnesia Litera a Ceny Jiřího Ortena v r. 2012.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 29. 11., s. 10
Annotation: Přehled.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 15, 20. 9., s. 12-13
Annotation: Zhodnocení znalostí letošních uchazečů o studium české literatury na Pedagogické fakultě UK.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 14, 6. 9., s. 8-9
Annotation: Přehled.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 13, 28. 6., s. 12-13
Annotation: Studie; podrobněji rozebrána kniha M. Friše.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 17
Annotation: Přehled akcí v rámci projektu občanského sdružení ROMEA.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 9
Annotation: Program.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 30. 6., s. 10
Annotation: Závěrečná část seriálu (dodatky) o zfilmované české literatuře.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 12, 16. 6., s. 10
Annotation: Dodatky k přehledu zfilmovaných děl.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 2. 6., s. 10
Annotation: Dodatky k přehledu zfilmovaných literárních děl, který vycházel na pokračování v Tvaru.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 19. 5., s. 9
Annotation: O edici nakladatelství Filosofia s přehledem vydaných titulů a recenzní poznámkou o knihách P. Ricoeura a A. Speera.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 19. 5., s. 10
Annotation: Přehled zfilmovaných děl uvedených autorů (seriál na pokračování).
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 10
Annotation: Přehled filmových adaptací děl uvedených autorů; seriál na pokračování.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 21. 4., s. 10
Annotation: Přehled filmových adaptací děl uvedených autorů; seriál na pokračování.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 7, 7. 4., s. 10
Annotation: Přehled filmových adaptací děl uvedených autorů; seriál na pokračování.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 24. 3., s. 10
Annotation: Přehled filmových adaptací děl uvedených autorů; seriál na pokračování.
Article