By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 12-13
Annotation: Úryvek z připravované knihy "Nikdy jsem se nenudil" F. Janoucha; připojen nepodepsaný komentář.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 7
Annotation: Vzpomínka na četbu mayovek.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 7
Annotation: Vzpomínka na četbu mayovek.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 10-11
Annotation: Polemika s názory zpětně hodnotícími českou avantgardu (kapitola Doleva z knihy Češi v dějinách nové doby ve srovnání s názorem L. Štolla...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 10-11
Annotation: Vzpomínky na práci pro SPN, na B. Balajku, edici Bezručových Slezských písní, ale zejména o bádání A. Boháče, který už v r. 1972 doložil,...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 15, 22. 9., s. 13
Annotation: O D. Kozlovi a jeho knize, která byla představena 3. 9. na patnáctém ekologicko-výtvarném sympoziu v Duchcově.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 14-15
Annotation: První část deníkových záznamů, jejichž otiskování pokračuje v dalších číslech Tvaru (končí ve Tvaru č. 20/2011). Více zmíněny uvedené...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 10, 12. 5., s. 6-7
Annotation: Dosud netištěná vzpomínka.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 14. 4., s. 11
Annotation: Vzpomínka na sedmdesátá léta, na jeho přátele a různé osobnosti, se kterými se setkával (mj. na M. Koryčana).
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 5, 3. 3., s. 15
Annotation: Nekrolog.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 6-9
Annotation: Nekrology, vzpomínky, úryvek z textu D. Ž. Bora (Paralogismy a patalogismy), apokryf T. Molnára.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 16. 12., s. 9
Annotation: Vzpomínka na vyprávění J. Hiršala, které se týkalo možného setkání E. Krásnohorské s Apollinairem, M. Majerové s Célinem a N. Gollové s...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 15. 4., s. 6
Annotation: Poznámka k otištěnému textu F. Paly, který byl přednesen 20. 12. 1945 na vzpomínkovém večeru k uctění památky jeho syna. Básně a ukázka...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 26. 11., s. 8
Annotation: Článek o organizační struktuře svazu, členské základně, financování aj. M. Černík byl předsedou SČS od června 1988 do 5. 12. 1989.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 26. 11., s. 9
Annotation: Vzpomínka na osmdesátá léta (vydávání dříve zakazovaných autorů, rozpad SČS po r. 1989, založení OS).
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 9, 30. 4., s. 14
Annotation: Vzpomínka na F. Vodičku, v jehož literárním semináři autorka studovala.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 7, 2. 4., s. 12-13
Annotation: Vzpomínka a článek o pojetí vývoje románu.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 4, 19. 2., s. 3
Annotation: Vzpomínka na J. Updika.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 4. 9., s. 3
Annotation: O termínu Socialismus s lidskou tváří.
Article