By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 17
Annotation: Reakce na text V. Karlíka v "Bubínku Revolveru", v němž se autor kriticky vyjadřuje k obálce Tvaru č. 4/2021.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 13
Annotation: Polemika s recenzí televizního seriálu "Božena" M. Grygara, kterou uveřejnil ve Tvaru (4/2021).
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 11
Annotation: Polemika s monografií J. Nováka "Kundera".
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 14, 10. 9., s. 7
Annotation: Polemika s reakcí E. Klíčové na diskuzi hodnotící prózu roku 2019 (Ústav pro českou literaturu, Praha, 3. 12. 2019) na příkladu reakcí na tvorbu...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 10, 16. 5., s. 9
Annotation: Polemika s recenzí V. Košnarové na Knihu smíchu a zapomnění M. Kundery (Tvar 7/2019, s. 20).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 18. 4., s. 13
Annotation: Polemika s článkem J. Šotkovského (Divadelní noviny, 11. 12. 2008) na téma alternativní divadlo.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 6
Annotation: Reakce na vystoupení V. Bělohradského v debatě v Domě čtení v Praze "Co na nás ví normalizační próza" (Tvar 4/2019, s. 11-12).
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 17
Annotation: Polemická reakce na článek P. Krále "Oldřich Wenzl nebyl druhý Wolker" (Tvar 19/2018), v níž vzpomíná na své dětství a setkání s Wenzlovou...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 15
Annotation: Reakce P. Ouředníka na kritiku L. Senfta autorovy knihy "Antialkorán" z Tvaru 5/2018.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 15
Annotation: Reakce L. Senfta na polemický dopis P. Ouředníka ke kritice jeho knihy "Antialkorán" z Tvaru 5/2018.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 5, 8. 3., s. 9
Annotation: Reakce na Feiglovu recenzi románu J. K. Šlejhara "Cvrček mého krbu".
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 19, 16. 11., s. 21
Annotation: Polemika reagující na recenzi J. Gabriela na výbor z básní I. Blatného "Jde pražské dítě domů z bia...".
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 16, 5. 10., s. 15
Annotation: Polemika s reakcí P. Čepického "Aby se předešlo kanonizaci chybného znění : ještě jednou k Veškeré poezii Zbyňka Havlíčka" (Tvar 15/2017).
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 9
Annotation: Polemika s textem O. Macla Po stopách teatromagie (Tvar, č. 14, 7. 9. 2017, s. 12).
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 16-17
Annotation: Reakce editora na rozhovor S. Dvorského (Otazníky nad Havlíčkem, Tvar č. 13/2017) a na recenzi J. Gabriela (Havlíček s připomínkami, Analogon...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 11, 1. 6., s. 8
Annotation: Polemika.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 9, 4. 5., s. 15
Annotation: Reakce na polemiky týkající se recenzí na sbírku J. Řeháka.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 8, 20. 4., s. 12
Annotation: Polemika s některými názory na vztah Rilke - S. Nádherná - Kraus.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 7, 6. 4., s. 19
Annotation: Polemika.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 19
Annotation: Polemika s názorem P. Krále, který se týkal používání šifer v literární kritice. Konkrétně šifry Mort (= Karel Piorecký) v rubrice Horké...
Article