By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 3
Annotation: Otevřený dopis s požadavkem na zvýšení částky určené pro podporu slovesné kultury.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 6, 19. 3., s. 3
Annotation: Dopis reagující na nedostatečnou finanční podporu literárním projektům. Redakce Tvaru připojila "ocenění" Hrajeme za dobrou práci, určené...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 4, 21. 2., s. 12
Annotation: Prohlášení.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 12
Annotation: Žádost o zachování lužickosrbské střední školy v Pančicích-Kukově.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 30. 1., s. 2
Annotation: PEN klub; mj. o česko-slovenských literárních kontaktech; datováno 15. 1.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 49, 5. 12., s. 2
Annotation: Protestní prohlášení k cenzurní aféře; připojeno obdobné prohlášení výboru Českého centra Penklubu.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 42, 20. 12., s. 2
Annotation: Výzva k objevení nepublikovaných mladistvých próz J. Š. (editor Justl Vladimír).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 38, 22. 11., s. 2
Annotation: Žádost o sdělení bibliografických údajů týkajících se různých autorských kamufláží v posledních dvaceti letech.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 1, 8. 3., s. 1
Annotation: Lidové nakladatelství; prohlášení redaktorů k článku: Štěpánková Hana, Klepejte! Bude vám otevřeno? (K, č. 5).
Article