By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 21. 6., s. 8-9
Annotation: Rozbor.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 8
Annotation: Úvaha nad povídkami J. Zábrany.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 9
Annotation: Poznámka o románu a jeho recenzích od V. Staňka (A2 č. 21/2011) a P. Janouška (Tvar č. 14/2011).
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 9
Annotation: Článek upozorňující na nepřesnosti v překladu knihy Medvídek Pú.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 12
Annotation: Rozbor poezie H. Sonnenscheina v úvaze o tématu, které "vzniká pod tlakem určité doby, v sociálním kontextu a do uměleckého díla se překlápí...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 19. 1., s. 24
Annotation: Rozbor dětské folklorní poezie.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 12-13
Annotation: Esej o čtenářské oblibě děl na pomezí fikce a literatury faktu označovaných termínem dokumentární romány. Autor rozebírá román H. Kennelové...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 20, 1. 12., s. 13
Annotation: O programovém textu, který napsal J.-P. Sartre pro revui Les temps moderne a o jeho dnešním přínosu.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 18, 3., s. 8-9; č. 19, 12. 11., s. 8-9
Annotation: Esej zamýšlející se nad Bieblovými básněmi. V úvodu o M. a K. Čapkových a básni M. Kocha Stovkou přes sídliště, ve které P. Král shledává...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 6-7
Annotation: Rozbor čítanek.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 13
Annotation: Komentář o různých vydáních Černého knihy uvádí na pravou míru pasáž V. Černého o propašování básní z Čech do Paříže (týká se...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 10-11
Annotation: Rozbor poezie K. Šiktance s kritickou poznámkou o studii P. Hrušky.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 16. 12., s. 8
Annotation: "Rozbor" básně Jiná smuténka s využitím hesla z encyklopedie Wikipedia o Ksukolovi ocasatém.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 14, 9. 9., s. 6-7; č. 15, 23. 9., s. 8-10
Annotation: Esej. Mj. zmíněny uvedené osobnosti.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 14, 9. 9., s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 11, 27. 5.; č. 12, 10. 6.; č. 13, 24. 6., s. 1, 4-5; 10-11
Annotation: Rozbor skladeb Křížová výprava dětí, De pontificato ioannae papissae tractum, Státnice z alchymie, Žarošická pouť a srovnání se skladbami...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 10, 13. 5., s. 10-11
Annotation: Kritika. Vydavatel R. Fiksa (Žďár nad Sázavou, v knize neuveden) neumožnil překladatelce udělat korektury a svými redakčními zásahy překladu...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 5, 4. 3., s. 6-7
Annotation: Esej uvozený rozborem inuitské básně "Strašlivej nález" se zamýšlí nad vztahem text - autor, text - čtenář. V připojené tabulce je otištěna...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 1, 7. 1., s. 6-7
Annotation: Upravený text přednášky z počátku devadesátých let, kterou P. Král proslovil v rámci Školy poezie zorganizované M. Reinerem v Brně.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 1, 7. 1., s. 11
Annotation: K článku I. Fencla (Tvar 19/2009, rubrika Patvar); J. Rambousek se věnuje rozboru knihy Modrý Mauritius.
Article