By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 11
Annotation: Sloupek s úvahou na téma češství, která odkazuje na sbírku básní I. Diviše "Odchod z Čech".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., s. 15
Annotation: Sloupek o vztahu literatury a současné společnosti zasažené koronavirovou pandemií.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 20, 3. 12., s. 7
Annotation: Sloupek věnovaný vztahu literární tvorby a každodennosti.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 9
Annotation: Sloupek o různých možnostech literárního setkávání v době covidové i o prožívání literárních akcí obecně.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 7
Annotation: Sloupek vyzdvihující potřebu společných tvůrčích setkání napříč uměleckými formami, a to na příkladu akce pořádané Literárním a kulturním...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s.15
Annotation: Sloupek o poezii v době koronavirové pandemie.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 14. 5., s. 17
Annotation: Sloupek o pohádkách, dětech a vnímání dobra a zla.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 16. 4., s. 17
Annotation: Sloupek laděný jako reportáž z výletu po stopách B. Hrabala.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 13
Annotation: Sloupek věnovaný vzpomínce na spisovatele O. Pavla, zmíněna je výstava věnovaná spisovateli v Luhu pod Branovem.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 13, 27. 6., s. 9
Annotation: Sloupek s úvahou o umělecké tvorbě a poezii.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 9
Annotation: Sloupek, resp. úvaha reagující na anketní odpověď J. Hájka na průběžnou otázku "Odkud? S kým" Kam? Proč?" ve Tvaru 15/2018, jenž ji končí...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 13, 29. 6., s. 19
Annotation: Sloupek o vztahu R. M. Rilkeho k matce.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 9, 4. 5., s. 17
Annotation: Sloupek o E. Pollakovi a jeho vztahu k M. Jesenské.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 7, 6. 4., s. 17
Annotation: Sloupek o časopise Die Aktion, na jehož stránkách se můžeme setkat se jmény autorů z Čech už v letech před vydáním antologie české lyriky...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 3, 9. 2., s. 5
Annotation: Sloupek o autorčině prastrýci Janu Valouškovi a jeho bratranci Miloši Martenovi.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 1, 12. 1., s. 13
Annotation: Sloupek o vzpomínce hraběte F. X. Schaffgotsche na návštěvu u F. Kafky v sanatoriu v Kierlingu spolu s M. Jesenskou v květnu 1924.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 21, 15. 12., s. 11
Annotation: Sloupek o inscenaci Skončí to ústa, v níž studenti katedry alternativního divadla DAMU interpretují texty jedenácti autorů.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 17, 6. 10., s. 15
Annotation: Sloupek o loutkové inscenaci Lékařem proti své vůli (divadlo Alfa v Plzni) a o podobnosti Čapkovy pohádky O princezně solimánské s touto hrou.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 14, 8. 9., s. 13
Annotation: Sloupek o vztahu Evropy (Česka) a Ruska. S citacemi z Masarykovy přednášky o Slovanech ve světě a z Havlíčkových Obrazů z Rusi.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 13, 30. 6., s. 13
Annotation: Sloupek o Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, které se věnuje bilancování literárních a dramatických žánrů (nesoutěžní Bilance) a publicistice...
Article