By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 21. 10., s. 16-17
Annotation: Studie věnovaná současné moderní poezii, druhá část je věnována angažovanosti poezie a environmentální tematice v poezii.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 7. 10., s. 16-17
Annotation: Studie věnovaná současné moderní poezii na příkladech tvorby autorů generace X i těch mladších jako O. Macl, T. Čada, J. Těsnohlídek nebo...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 16
Annotation: Krátká studie o V. Nezvalovi; text vyšel jako doslov k německému vydání Nezvalovy knihy "Sexuální nocturno".
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., s. 10-12
Annotation: Studie věnovaná rozboru sbírky "Modré srdce" P. Krále.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., příl. Triangl, s. iii-iv
Annotation: Studie básnické tvorby R. Malého s důrazem na česko-německé vlivy; zdůrazněn je výbor z německojazyčné nonsensové poezie "Malé lalulá".
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 9-11
Annotation: Studie.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 12-14
Annotation: Studie.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., příl. Triangl, s. iv-v
Annotation: Studie věnovaná pohádkové tvorbě P. Síse, především knize "Tři zlaté klíče".
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 5. 9., s. 16-17
Annotation: Studie o životě a díle A. Procházky.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 6-8
Annotation: Studie věnovaná rozboru trilogie básnických sbírek P. Kolmačky "Moře", "Wittgenstein bije žáka" a "Život lidí, zvířat, rostlin, včel", za...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 8-9
Annotation: Studie věnovaná malíři a básníkovi J. Istlerovi, která je zaměřená více na výtvarnou stránku jeho díla; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 12, 14. 6., příl. Triangl, č. 1, s. vii-viii
Annotation: Studie k osobě a prozaické tvorbě O. Hofmana pronesená na konferenci "Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu", která se u příležitosti nedožitých...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 19, 16. 11., s. 5-6
Annotation: Studie o projevech komunistické, resp. stalinské ideologie v oficiálně vydávané české poezii na přelomu 40. a 50. let.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 13, 29. 6., s. 20-21
Annotation: Studie s mezititulky Slovo úvodem. O současných překladech německé literatury do češtiny, Čik. Geneze románu, České kritické a čtenářské...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 10, 18. 5., s. 8-9
Annotation: Studie z rukopisu Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989. Autor rozebírá dílo I. Kotrlé, poému Února srovnává s poémou Český orloj...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 8, 20. 4., s. 17
Annotation: Studie z rukopisu Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 15-16
Annotation: Studie z rukopisu Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 23. 2., s. 10
Annotation: Studie z rukopisu Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 18, 3. 11., s. 14-15
Annotation: Studie o Máchově Marince. Autorka rozebírá triadický princip motivické výstavby textu a srovnává tento text s Goethovým románem (odkaz k postavě...
Article