By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 27. 5., s. 23
Annotation: Recenze na soubor vzpomínkových textů "Květen 1945 v Československu", které sestavila K. Kovačková.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 12, 14. 6., s. 10-11
Annotation: Vzpomínkový esej u příležitosti 40 let od úmrtí A. M. Ripellina s připomínkou jeho vztahu k tvorbě mj. V. Holana, F. Halase, B. Hrabala, V. Linhartové...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 12, 14. 6., příl. Triangl, č. 1, s. vii
Annotation: Vzpomínka na P. Šruta po jeho nedávném úmrtí.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 11
Annotation: Sloupek k úmrtí J. Kuběny.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 8, 20. 4., s. 3
Annotation: Vzpomínka na četbu knihy E. Bondyho, která autora inspirovala k napsání knihy Týden v tiché zemi.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 5, 9. 3., s. 16
Annotation: Vzpomínka. Připojena biografická poznámka (s fot.) o F. Werfelovi.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 5, 10. 3., s. 17
Annotation: Báseň a vzpomínka (s fot.).
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 13
Annotation: Vzpomínka (datovaná listopad 2010) na hudební projekty inspirované poezií V. Holana. Zejména o poemě Noc s Hamletem uváděné ve Viole.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 20, 3. 12., s. 9
Annotation: Vzpomínka; s otiskem básně ze sbírky Psice.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 11
Annotation: Vzpomínka na úspěšnou adaptaci Blokovy poemy Dvanáct, kterou v letech 1971-76 uvedlo stodvacetkrát Divadlo na okraji. (Toto číslo Tvaru je poemě...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 21, 18. 12., s. 14
Annotation: Vzpomínky na události v lednu 1990 (schůze rady Obce spisovatelů, časopis Kmen...), které vyústily ve vznik časopisu Tvar. Na s. 15 jsou otištěny...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 14, 11. 9., s. 10
Annotation: Úryvek ze stejnojmenného románu, použitý místo nekrologu k úmrtí B. Grögerové. S fot. obou autorek.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 5, 20. 3., s. 12
Annotation: Ukázka ze stejnojmenné knihy. Doplněno biografickými poznámkami.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 20, 28. 11., s. 10
Annotation: Vzpomínka; mj. o sporu týkajícím se Dvorského kritiky manželů Skoumalových za jejich překlad Alenky v říši divů.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 15, 19. 9., s. 20
Annotation: Dvě vzpomínky na F. Benharta. (Toto číslo Tvaru je věnováno slovinské literatuře.)
Article